Sørnett

Vi føler oss relevante

Sigurd Markussen er kirkeprest ved St. Franciskus menigheten i Arendal. Foto: Hellen Griberg

Sigurd Markussen er kirkeprest ved St. Franciskus menigheten i Arendal. Foto: Hellen Griberg

- Kirken er mye mer enn å være inne i et kirkebygg. For mange representerer kirken trygghet, sikkerhet og felleskap, sier sogneprest Sigurd Markussen.

Publisert:

I over to måneder har den katolske kirken i Arendal holdt stengt på grunn av koronapandemien. Det har resultert i at sogneprest Sigurd Markussen har vært opptatt med å bistå kirkemedlemmer med alt fra innkjøp av mat til jobbveiledning for medlemmer som er selvstendig næringsdrivende.

- En del av våre menighetsmedlemmer har blitt stående uten arbeid. Da har vi gått inn og hjulpet til med å handle inn mat og bistå med søknader, forteller sogneprest Markussen.

Kirken blir ekstra viktig i krisetider 

[img208493_2LS]
Historisk har kirken spilt en sentral rolle i folks liv - sosialt, politisk og teologisk, men har gradvis mistet sin betydning. I en undersøkelse fra Ipsos Norge har andel som tror på Gud falt fra 53 til 30 prosent siden 1985. Til tross for nedgang i gudstroen, så ser professor Sturla J. Stålsett ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo at mennesker søker seg til kirken i krevende tider.

- For mange mennesker blir tro viktig som holdepunkt i vanskelige tider, og mange søker til kirkerommet eller kirkelige ritualer i krevende overgangstider i livet. Den norske kirke opplevde høyere oppslutning om gudstjenester for eksempel under 2. verdenskrig og etter 22. juli 2011, sier Stålsett. 

 

Sterk i troen 


For Beata Matych står troen sterk i denne spesielle tiden, og savner å være i kirken.
- Troen betyr veldig mye for meg. Det er en del av mitt identitet, og i denne tiden vi er i nå, så savner jeg kirken. Det er der jeg kan møte Gud, selv om han er overalt, sier Matych.

Ny opplevelse av kirken 
Sogneprest Sigurd Markussen er ikke i tvil om at kirken er en viktig  samfunnsinstitusjon som har en stor betydning for mange.   

- Jeg tror veldig mange har fått en ny opplevelse av kirken under koronatiden. Jeg hører at flere savner å gå til kommunion, savner det felleskapet som er å være i kirkerommet, savner musikken, savner roen, savner meg, sier sogneprest og ler lett.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand