Sørnett

- Vi snur på hver krone vi får

NPH legger frem rapporten som viser fordelingen av ressurser.

NPH legger frem rapporten som viser fordelingen av ressurser.

Høgskolene i Kristiansand håper på regjeringsskifte om det kan bety mer ressurser.

Publisert:

- Tildelingen er altfor liten, en så stor forskjell mellom de private og de statlige utdanningsinstitusjonene virker ikke å være rettferdig, forteller administrasjonssjef ved NLA høgskolen Gimlekollen.

Det kom nylig ut en rapport fra Nettverk for private høgskoler, som viser at private høgskoler utdanner 11-15% av studentene, men får

bare 3,5% av ressursene.

- Om vi hadde fått en dobling av ressursene, ville vi enda likevel fått forholdsvis mindre enn de statlige utdanningsinstitusjonene, forteller Hjelset videre. Han forklarer at de private skolene må oppfylle de samme kravene de offentlige universitetene og høgskolene følger, og da også fortjener mer støtte.

 

Regjeringsskifte

- Vi håper at et regjeringsskifte vil bety en endring i tildelingene.

Også rektor Harald Nygaard ved Kristiansands andre private høgskole, Ansgar-skolen, håper på en annen politikk.

- Vi har jo et håp om en endret politikk og hvis et regjeringsskifte kan bety mer ressurser, hadde det vært fantastisk.

- Men det viser jo at det er skjev fordeling av midler, sier Nygaard videre.

- Vi føler at vi bruker de pengene vi får på best mulig måte, vi snur og vender på hver krone vi får, avslutter Ansgar-rektoren.