Sørnett

Videregående skoler i Kristiansand må utbygges

Videregående skoler i Kristiansand må utbygges for å få plass til alle elevene, det anslås at i 2030 har Kristiansands-regionen ca. 30.000 flere mennesker enn i dag.

Publisert:

I morgen skal skolebruksplanen tas opp i Oppvekststyret. Tall fra Statistisk sentral Byrå sier at forventet befolkningsvekst i Kristiansands-regionen frem til 2030 ligger på ca 26% som utgjør nærmere 30.000 mennesker, da vil det være nødvendig at de videregående skolene i Kristiansand må utbygges for å få plass for alle elevene.

Kristiansand Katedral skole Gimle, Vågsbygd Videregående skole, Vennesla videregående skole, Kvadraturen skolesenter og Tangen videregående skole er de fem skolene som har mulighet for å utvide arealene sine og få plass til flere elever. Utbyggingen har et budsjett på 50 millioner kroner per år fra 2015 til 2018.

Det er usikkert om det skal bygges ny skole i Søgne.

Per i dag er det ca. 250 16 åringer i Søgne og Songdalen, og om det skal bygges en ny skole på Tangvall i Søgne skal det være plass til 600 elever. Halvparten er tiltenkt å bli fraktet med buss fra Kristiansand. Elevrådslederne fra Kristiansands-skolene har uttalt at elevene i Kristiansand ikke har lyst å reise dit med buss. På grunn av karakterbasert inntak, er de også redde for at skolen i Tangvall vil være for elever med svake karakterer og dermed kan de miste motivasjon for læring. Hvis det skal bygges ny skole på Tangvall vil kostnadene være på omkring 400 millioner kroner, og det resulterer i at de 5 videregående skolene i Kristiansands-regionen ikke kan utbygges.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand