Sørnett

Vil forsøke skolelekser i Kristiansand

Melissa Jocelyn Lesamana, stiller spørsmål, på onsdagens bystyremøtet. om man skal se på muligheten for å innføre skolelekser i Kristiansand. Foto: privat

Melissa Jocelyn Lesamana, stiller spørsmål, på onsdagens bystyremøtet. om man skal se på muligheten for å innføre skolelekser i Kristiansand. Foto: privat

På bystyremøtet onsdag, vil det blir reist spørsmål om innføring av skolelekser i Kristiansand.

Publisert:

SV har et uttalt ønske om å ha en heldagsskole i Norge. De ønsker å flytte leksetiden fra hjemmet og inn på skolene for at elevene skal få øve i et profesjonelt læringsmiljø.  SVs mål er at elevene i fremtiden skal få gjøre leksene på skolen, med lærer til stede. Det vil styrke læringen og bidra til sosial utjevning, står det skrevet på partiets hjemmesider.

 

-Skolelekser har vist seg som et positivt tiltak på de skolene som har prøvd dette ut. Det er stor forskjell på barn som får hjelp av ressurssterke foreldre, og dem som ikke har samme mulighet. Det viser seg at dersom elever får hjelp til å utføre leksene på skolen, får en et mer jevnt læringsutbytte i klassen enn dersom leksene skal gjøres hjemme. Forteller Gruppeleder i Kristiansand SV, Melissa Jocelyn Lesamana.

Lesamana påpeker at dersom elevene er ferdig med lekser når de kommer hjem, har de ettermiddagen fri til fritidsaktiviteter. Hun understreker at elevene får en mer rettferdig tilnærming til læring.

Melissa Jocelyn Lesamana, reiser spørsmålet om skolelekser i Kristiansand skolene på bystyremøtet i morgen. Hun har lagt inn en Interpellasjon til ordfører Harald Furre, som lyder:
«Vil kommunen legge til rette for at interesserte skoler i kommunen prøver ut nye måter å organisere øvingsarbeidet på, og at erfaringene kommer alle skolene i kommunen til gode?»

Sørnett kommer tilbake etter bystyretmøtet i morgen (onsdag), med siste utvikling i saken.