Sørnett

Vil ha flere klager

Rådgiver hos Fylkesmannen, Birthe Guttormsen, ønsker seg flere klager angående de sosiale tjenestene i kommunen.

Publisert:

nav-logoI 2010 mottok Fylkesmannen i Vest-Agder 130  klager etter lov om sosiale tjenester i NAV. Fylkesmannen har etter nyttår ikke opplevd noen økning av klager. Men rådgiver hos Fylkesmannen, Birthe Guttormsen, ønsker å motta flere klager.  

- De som klager er misfornøyd med dekning av utgifter til livsopphold, strøm og husleie. Grunnen til at noen unngår å klage, kan være at de er slitne eller ikke vet at de kan gjøre det, sier Guttormsen.

16 prosent av de som fikk medhold gikk på saksbehandlingsfeil, fra NAV eller kommunen sin side. For å få skjerpet dette, har blant annet Fylkesmannen arrangert kurs for NAV-kontorene.

I 2010 kom det en ny lov om sosiale tjenester i NAV, der blant annet Fylkesmannen får tilsyn med kommunale NAV-kontor.