Sørnett

Vil ha flere studenter på lesesalen

UiA-studentene Kaia Jarlsby (t.v), Mads Søftestad (midt) og Malin Thomassen (t.h) er alle enige i at "skippertak" før eksamen ikke er uvanlig. Foto: Julie Sørensen Molvik

UiA-studentene Kaia Jarlsby (t.v), Mads Søftestad (midt) og Malin Thomassen (t.h) er alle enige i at "skippertak" før eksamen ikke er uvanlig. Foto: Julie Sørensen Molvik

Norske studenter jobber bare 27 timer i uka med studiene. Kunnskapsministeren er bekymret.

Publisert:

 

- Jeg mener at tiden den enkelte student bruker på studiene sine, kommer an på hvilke studie man tar, sier Ruben Haugland, leder for studentorganisasjonen i Agder (STA).

 

For lave tall?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til Studentorget.no at dette er alt for lite. Tallene kunnskapsministeren reagerer på, er hentet fra Studiebarometeret.no som ble lansert mandag. De forteller at den gjennomsnittlige student i Norge bruker 27 timer i uken på studier, og dette innebærer både lesing på egenhånd, gruppearbeid og forelesning. Tallene Ruben Haugland finner for Kristiansand og Grimstad samstemmer med disse. Timene i uken er på noen studier nede i 16 timer.

 

Malin Thomassen går årsstudium religion på Universitet i Agder, og har 8 timer obligatorisk forelesning i uka. De har nå faget gresk, og her må man jobbe kontinuerlig fra uke til uke for å holde følge.

- Jeg jobber minst 12 timer i uken utenfor forelesningene. Litt ekstra tid går også til oppgaver vi får i løpet av uka. Disse må man gjennomføre for å greie å lære seg alt, sier Thomassen.

 

Venninnen Kaia Jarlsby studerer historie, og bruker ca. 18-20 timer i uka på både forelesninger og studering på egenhånd.

– Men når eksamen nærmer seg, kommer vi til å jobbe mye mer, sier Jarlsby som blir støttet av Thomassen i at sprenglesning før eksamen er en viktig del av arbeidet som student.

 

IT-student Mads Søftestad har bare to timer forelesninger i uka, men jobber i tillegg ca. 25 timer i uka utenom. Han er på bachelor-året sitt.

- Vi jobber veldig mye i grupper når vi skal skrive masteroppgave, så det går mange timer til dette, forteller Søftestad.

 

Forskjell fra studie til studie

Lederen for Studentorganisasjonen i Agder sier at oppbygningen av de forskjellige studiene er vesentlig for antall timer studie.

- Her må man se på hvilke type studie den enkelte går. Noen studier er lagt opp til frivillig undervisning, også møter man opp til eksamen på slutten av året. Et typisk eksempel på dette er statsvitenskap, sier Ruben Haugland.

Han gikk selv på statsvitenskap, og ser forskjellen på hvor mye jobbing det forventes i de enkelte studier.

- I profesjonsstudiene, som for eksempel sykepleie, er det mye obligatorisk undervisning og det kreves jobbing fra uke til uke for å holde følge. Men jeg syns også forelesere generelt burde bli flinkere til å oppfordre studenter til å jobbe mer hjemme, forteller Haugland til Sørnett.

 

[img103400_2RM]

Johan Leo Østby går selv master i statsvitenskap på UiA, og er enig i hva Haugland sier om denne typen studie.

- Man trenger ikke nødvendigvis jobbe hver uke. Jeg jobber ca. seks timer på egenhånd og ti timer med forelesning i uken. Men vi får en obligatorisk oppgave i hvert fag, og disse må så klart gjennomføres, forteller Østby. Han nevner også at timene med egen lesing stiger veldig før eksamen.

 

Uenig om årsak

Årsakene til så lave tall, er det store uenigheter om. Noen mener at jobb ved siden av skolen er en stor årsak, men Haugland tror absolutt ikke dette alene er grunnen.

- Ja, jobb kan være en av grunnene, men studenter er jo alle forskjellige. Og de jobber på forskjellige måter. For noen funker det å lese måneden før eksamen, for andre er dette umulig, forteller Haugland. Han mener altså at grunnlaget for disse tallene ikke kan besvares med bare en årsak.