Sørnett

Vil opprette nytt studium på UiA

Under universitetsstyremøtet på UiA 16.05 ble det nye studiet diskutert. Foto: Annika Tvervaag

Under universitetsstyremøtet på UiA 16.05 ble det nye studiet diskutert. Foto: Annika Tvervaag

Universitetsstyret på Universitetet i Agder vurderer for tiden nytt studium fra høsten 2013. Dette skal hjelpe til å dekke Norges behov for flere ingeniører.

Publisert:

Studiet som vurderes på UiA er master i bærekraftig konstruksjon ved Fakultetet for teknologi og realfag, og vil gi studentene mastergrad i teknologi. Instituttleder for ingeniørvitenskap, Rein Terje Thorstensen, opplyser at endelig vedtak skjer i oktober, men sier at det er veldig sannsynlig at studiet blir vedtatt.

Godt arbeidsmarked

Studentene ved UiA må gjennom et bachelorprosjekt i samarbeid med bedrifter i regionen for å få sin bachelorgrad. Slik får de kontakt med fremtidige arbeidsgivere, og mange skaffer seg en godt betalt jobb etter å ha fullført sin bachelorgrad. Derfor velger mange ikke å fortsette utdanningen til mastergrad.

Behov for flere ingeniører

[img66769_2RS]

Likevel mener Fakultetet for teknologi og realfag at det er viktig å kunne tilby en mastergrad her i Agder-regionen, fordi mellom 30-50 prosent av bygg-studentene årlig velger å gå videre på et masterprogram ved NTNU, UMB eller i utlandet, fordi det ikke finnes et slikt studium her.

-For de som er etablert her i regionen vil det jo være en fordel å kunne komme inn på mastergrad her. Det er fint for dem å vite at de kan jobbe først, og så ta master senere, forteller instituttleder Rein Terje Thorstensen.

Styret begrunner også ønsket om studiet med at behovet for ingeniører er stort i Norge, og spesielt i bygg-ingeniørbransjen er kompetansemangelen stor.

-Det er et poeng for Norge å få flere kvalifiserte ingeniører. Det er bra for bedriftene og det er meldt stor interesse fra studentene, sier Rein Terje Thorstensen til Sørnett.

Samarbeid med HiT

Universitetsstyret skal også vurdere et samarbeid med Høgskolen i Telemark (HiT), der de har master i teknologi allerede, men som ikke er så interessant for de som går bygg. De vil gjerne at UiA skal starte opp master som er mer interessant for studentene som tar byggfag, slik at studenter fra Telemark kan fortsette på UiA.

Risiko

Noen av argumentene mot det nye studiet er at det blir for dyrt, og siden UiA ikke har som vane å legge ned studier er de nødt til å prioritere hva de skal satse på. Og da må noen studier legges ned. Universitetsdirektøren Tor A. Aagedal mener at studiet må bli fullfinansiert, ved at UiA får tildelt nye fullfinansierte studieplasser i statsbudsjettet for 2013.

Rein Terje Thorstensen forteller at det ser ut til å komme 300 nye studieplasser til ingeniørfag i 2012, og han håper at UiA vil få 30 av disse, slik at de blir fullfinansiert. Hvis ikke må de finansiere studiet på egenhånd.

En annen bekymring er at nye studier vil føre til økt arbeidspress blant de ansatte, men Fakultetet opplyser at det er satt i gang utlysning av stillinger, som skal gjøre at de har nok kompetanse til å starte studiet i 2013. Fakultetet mener alt i alt at risikoene ved satsningen er lave.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand