Sørnett

Virksomhetsoverdragelse blir redningen for Norges eldste kongesete

Utgraving pågår: Olavskirken på Avaldsnes. Foto: Monica Hausken

Utgraving pågår: Olavskirken på Avaldsnes. Foto: Monica Hausken

Opplev Avaldsnes AS er en av mange kulturvirksomheter som ble hardt rammet under pandemien. Redningen ble rammeavtalene med Karmøy Kommune, og nå skal selskapet oppløses og slås inn i kommunen for å sikre driften av Historiske Avaldsnes etter pandemien.

Publisert:

Når koronapandemien traff og stengte ned Norge skapte dette store problemer for mange i kulturbransjen. For Opplev Avaldsnes AS betydde dette permittering av ansatte, avlyst Vikingfestival og stenging av Nordvegen Historiesenter.

- Den økonomiske fremtiden til selskapet ble alvorlig, og for å redusere våre kostnader ble alle ansatte helt eller delvis permittert. All booking og inntekter forsvant over natten og inntektsmulighetene ble uavklarte gjennom hele 2020 og 2021, forteller Monica Hausken, daglig leder for Opplev Avaldsnes.

[img224975_2LM]

Usikkerhet har vært et stikkord for mange gjennom de snart to årene med pandemi, og spesielt fra starten var det vanskelig å spå hvor lenge verden kom til å være nødt til å forholde seg til nedstenging, hjemmekontor, reiseforbud, spriting av hender og avstandsrestriksjoner. Hausken forteller at Opplev Avaldsnes tidlig så at det ble vanskelig å legge planer for videre drift.

 

- Situasjonen var ny for oss og det ble vanskelig å se situasjonsbildet som ville komme, legger hun til.

Selskapet sendte derfor tidlig brev til Karmøy kommune om at de trengte økonomisk hjelp og at likviditeten til selskapet ble vanskelig. For å unngå at selskapet skulle bli insolvent holdt selskapet tilbake husleien til kommunen inntil videre, men ble tilbakebetalt ved årsslutt i 2020 da de så at økonomien strakk til.

Minimalt med støtte fra regjeringen

- Vi hadde et håp om at regjeringen skulle komme med drahjelp til reiselivet og at selskapet skulle ha mulighet til å søke om støtte etter hvert, sier daglig leder for Opplev Avaldsnes.

Hausken opplyser at selskapet fikk 83.500kr fra staten for å dekke tap av billettinntekter til Vikingfestivalen, men utenom det har de ikke fått støtte. Hun forteller at det er flere grunner til det, blant annet fordi selskapet er et ideelt AS heleid av Karmøy kommune, og at det derfor var det kommunens ansvar å hjelpe. I tillegg er Opplev Avaldsnes er en sesongbedrift og driften av Historiske Avaldsnes har mesteparten av omsetningen om sommeren. Dette førte til at de ikke hadde omsetning til å søke støtte fra regjeringen, da selskapet hadde for lite omsetning fra de første månedene av året.

Virksomhetsoverdragelse blir løsningen

[img224975_3LM]

- Kommunen har nå valgt å legge oss inn i kommunen ved en virksomhetsoverdragelse slik at vi unngår å bli insolvent, sier Monica Hausken til Sørnett.

På bakgrunn av dette vil alle ansatte bli kommunalt ansatt fra 1.januar 2022 og den kommersielle aktiviteten blir liggende under kulturavdelingen i Kommunen. - Dette er de ansatte veldig positive til, legger hun til.

All aktivitet på Avaldsnes skal nå slås sammen under én ledelse.

[img224975_4RM]

- Karmøy Kommune har investert mye på Avaldsnes og det er store planer or de neste årene. Det er derfor viktig å passe på at driftsselskapet ikke forsvinner i pandemien, når vi vet at det er mulig med en sunn drift etter korona. Dette ser jeg på som en nødvendighet. Driftsselskapet er viktig for Karmøy kommune for å synliggjøre funn og forskning ved å ha publikumstilbud. Kultur og historie er identiteten vår og er en viktig del av Norgeshistorien, avslutter Monica Hausken.

Hun understreker at publikumstilbudene skal være akkurat like i fremtiden, og at det nå også er satt av penger til ny utstilling på Nordvegen Historiesenter som skal være klar i 2025.

Ønsker videreutvikling og helhetlig ledelse

- Kommunen ønsker å fortsatt kunne gi et tilbud til lokalbefolkningen og tilreisende. Tallene for 2020 og 2021 viser en økning i det norske markedet og enkelt besøkende. Ved å legge ned Opplev Avaldsnes vil man også miste kompetansen som de ansatte har. Denne kompetansen er viktig for å videreutvikle tilbudene, sier John Arve Hveding, kultursjef i Karmøy kommune.

- Saken omhandler ikke enkelttilbudene, men selve organiseringen av det historiske Avaldsnes og hvordan man kan få en helhetlig ledelse av de ulike virksomhetene som er der. Bedre koordinering mellom kommunale virksomheter vil også kunne gi en gevinst, understreker han.

I Karmøy kommunes sakspapirer står følgende vedtak fra kommunestyremøte 28.06.2021; Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av Opplev Avaldsnes og organisere det historiske Avaldsnes som et kommunalt virksomhetsområde i Oppvekst og kulturetaten.

- Vikinggården skal drives som før, men bedre koordinering av bruken mellom leirskole og cruisemarkedet vil kunne bidra til flere besøkende. Graden av gjenåpning etter pandemien vil være avgjørende på hvordan besøket vil bli resten av 2021 og 2022. Vi arbeider ut fra at cruisetrafikken tar seg opp igjen og kan ha et normalt tilbud i 2022, forteller Hveding til Sørnett.

I sakspapirene fra 28.06.2021 står også rådmannens konklusjon.

- Med bakgrunn i å bygge opp en sterk organisasjon som vil bidra til en bærekraftig utvikling for hele det historiske Avaldsnes foreslår rådmannen at det jobbes videre med en virksomhetsoverdragelse og organisere det historiske Avaldsnes som et kommunalt virksomhetsområde i Oppvekst og kulturetaten, skriver rådmann Vibeke Vikse Johnsen.