Sørnett

Ynskjer andre løysingar

Kulturskulen er populært blant barn. FOTO: Norsk Kulturskoleråd

Kulturskulen er populært blant barn. FOTO: Norsk Kulturskoleråd

Frå og med neste haust vil Regjeringa innføre gratis kulturskuletime for elevar mellom 1.-4. klasse. Jon Terje Johnsen ynskjer andre løysingar.

Publisert:

Nestleiaren i Kristiansand Kulturskule stiller seg positiv til forslaget Regjeringa har kome med, men er samtidig usikker på om det er rett måte å gjere det på.

- Eg er optimist, men kunne ønskt andre løysingar. Alt høyres veldig stort og flott ut, men sanninga er at det mest sannsynleg vil vere eitt klassetrinn som får tilgang til tilbodet ein gong i veka. Alt kjem sjølvsagt an på organiseringa.

Johnsen legg til at det kostar mykje pengar, som kanskje kunne blitt brukt annleis. I tillegg kan Kulturskuletimen føre til at det blir lengre ventelister. Årsaka til dette er at elevar som ikkje har vore interessert i kulturskulen før, kan få lyst til å drive med det om dei får eit tilbod om gratis kulturskule i skuletida.


Krevjande jobb
Dei siste åra har kulturskulane rundt om i landet fått 40 millionar kroner årleg. Nesten 200 kommunar har nytta seg av desse midlane dei har fått utdelt, til å utvide samarbeidet mellom grunnskule og kulturskule.

Kulturskuletimen er ei krevjande utfordring meiner Jon Terje Johnsen, nestleiar i Kristiansand Kulturskule.

- Det er ein stor og krevjande jobb som skal gjerast før noko er klart, seier han.

I nokre kommunar fungerer kulturskulane svært bra, mens andre stadar er det mangel på gode lærarar og ressursar. Johnsen meiner det kan vere ei utfordring.

- For at kulturskuletimen skal fungere optimalt, må det vere lærarar som er interessert og motivert i å ta ein slik jobb.


Ingenting er klart
Regjeringa har sett av 73,8 millionar kroner, for at alle kommunane i landet skal kunne ha eit slikt tilbod. Kulturskuletimen vil gå føre seg i skuletida. Dermed kan ein få eit tilbod om kulturskule uansett kvar ein bur. Det skal vere opp til skulane å bestemme kva tilbod elevane skal få. Tilbodet vil vere valfritt, og for dei elevane som ynskjer det. Johnsen fortel at foreløpig er ingenting klart.

- Det er eit stort prosjekt, og vi er i gong med å jobbe med det. Vi veit ingenting om utviklinga i framtida. Til hausten er det stortingsval, og det er ingen garanti for at neste regjering følgjer dette opp. Det er berre å sjå og krysse fingrane.


Over gjennomsnittet i pris
Kulturskulen er eit populært tilbod rundt om i dei ulike kommunane, men prisen på kulturskuletilbodet er opp til kvar enkelt kommune å bestemme. Dette fører til store forskjellar mellom dei ulike kommunane i landet. Johnsen kan fortelle at Kristiansand Kulturskule kostar mellom 2700 og 2950 kroner.

- Det kjem an på om det er enkeltundervisning eller gruppeundervising. I tillegg kostar det 720 kroner per år å leie instrument, fortel han.

Talet frå Norsk kulturskuleråd viser at gjennomsnittsprisen for foreldrebetaling for heile landet ligg på 2252 kroner i skuleåret. Dermed ligg Kristiansand kulturskule litt over gjennomsnittet, med ein pris på 2950 kroner i året. Bærum toppar lista for høgast foreldrebetaling, med 4465 kroner per år.

Nyheter Vis flere

Flere trekker seg fra politikken
Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Nyheter Vis flere

Flere trekker seg fra politikken
Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.