Sørnett

Alle Kjeviktraseene skal konsekvensutredes

Kart over de tre hovedkorridorene.

Kart over de tre hovedkorridorene.

Formannskapet stemte enstemmig for at alle de fremlagte veiforlagene skal konsekvensutredes. Samtidig er en vei som går på sørsiden av Kjevik en klar favoritt.

Publisert:

 

- Det er mye som tyder på at veien på sørsiden av Kjevik gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier ordfører Arvid Grundekjøn. 

Det er flere forlag til ny vei som legges fram. Det er tre hovedkorridorer C, B og F. På disse veiene er det igjen flere ulike muligheter, noe som til sammen gir syv hovedalternativer.

Statens Vegvesen mener at veitraseen C6D vil være det beste alternativet for en ny firefeltsvei til Kjevik lufthavn. Dette med tanke på både prissatte- og ikke prissatte konsekvenser, samt måloppnåelse og risiko av sårbarhet i nærområdet.

Dag Vige fra Venstre støtter forslaget til Vegvesenet, men er åpen for andre muligheter.

- Sånn det ser ut nå ser C6D ut som en bra løsning. Men alle alternativene blir lagt ut på høring slik at andre synspunkter også kan komme frem.

Han er også opptatt av å verne mulige truede dyrearter i området rundt Kjevik.

Sissel Andersen fra Frp vil også slutte seg til vedtaket som skal tas opp i formannskapet, men påpeker at siden saken er så omfattende er det viktig med grundig konsekvensutredning.

 

Skal effektivisere

Nye Riksvei 41 og 451 skal effektivisere framkomstmåten til Kjevik. Dagens vei er har ikke standard i henhold til forventet trafikkmengde og trafikkutvikling ved flyplassen. Det er også uheldig at dagens veg er passert nært både eksisterende boligområder, lokalsenter, badeplass og utfartsområder.  Utvidelsen av Kjevik sin utenlandsterminal har per i dag startet og skal stå ferdig i 2016. En slik utvidelse øker behovet for en bedre vei.

Konsekvenser for nærmiljøet

Selv om C6D er lagt frem som det beste alternativet, vil den fremdeles ramme enkelte nærområder. Veien vil gå igjennom Lauvåsen og Moneheia, hvor det per i dag finnes flere boligområder og bolig-byggeprosjekter. Leder for Lauvåsen Velforening, Viel Stavik, er redd for konsekvensene for Hamre-området.

- Det vil jo ikke være bra hvis det kommer en slik vei i boligområdet. Det vil skape masse trafikk og det er ikke nabolaget tilrettelagt for, sier Stavik.

Lauvåsen Velforening håper derfor på at korridorene B eller F blir valgt fremfor C.

 

 

 

 

 

Kostnader og reisetid

Kostnadene på veitraseene varierer fra 1,2 milliarder kroner til 1,9. Den mest sannsynlige veitraseen C6D har en antatt prislapp på 1,6 milliarder.

[img118245_2LM]

 

 

Reisetiden på dagens vei er 8 minutter, dette vil bli kraftig redusert med en ny og mer effektiv vei. Men reisetiden varierer mellom traseene.

 

[img118245_3LM]