Sørnett

Alle vil blomstre i et samfunn som ønsker dem velkommen

F.v Nikolai Mars Olason (nestleder for skeiv ungdom Vest-Agder), Alexandra Joy Øhrn Norheim (Leder av skeiv ungdom Vest-Agder), og Dorian Gabriel Norheim (Leder av Skeive studenter i Agder) (Foto: Malin Heggebø Rolfsen)

F.v Nikolai Mars Olason (nestleder for skeiv ungdom Vest-Agder), Alexandra Joy Øhrn Norheim (Leder av skeiv ungdom Vest-Agder), og Dorian Gabriel Norheim (Leder av Skeive studenter i Agder) (Foto: Malin Heggebø Rolfsen)

Publisert:

- Det blir så enten eller; enten blir jeg sett på som et freakshow, eller som en inspirasjon som kommer ut som trans, forteller Dorian Gabriel Norheim som er leder av skeiv ungdom i Agder.

Levekårsundersøkelsen fra 2018 gjort av Østlandsforskningen og likestillingssenteret nevner at skeive i Agder har i større grad enn den øvrige skeive befolkningen i Norge forsøkt å ta sitt eget liv. Undersøkelsen har vist at spesielt transpersoner og bifile kvinner sliter med psykisk helse og er sterkt påvirket av dette. Har det blitt gjort noen endringer i fylket for å bedre skeiv ungdom i Agder sin helse?

Hvilke endringer har blitt gjort?

[img235790_2LM]

Det har skjedd mye forbedring i Agder det siste året, ikke minst at ledere trer frem som gode eksempler, sier tidligere leder i FRI Agder - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Anna Charlotte Larsen.

Den tidligere lederen forteller at flere politikere har vært tydelige i kampen for å vise hvilket samfunn vi ønsker. Dette har en en positiv påvirkning til aksepten for skeive i fylket.

- Harlad Furre valgte som første ordfører i Kristiansand å heise regnbueflagg og delta i pride paraden.  Dette påvirket andre kommuner,

[img235790_3RM]

til å ta dialogen om hvilken rolle en kommune har i likestillingskampen, og den legitimerte kampen for skeives rettigheter og mulighet til å høre til i egne familier, forteller Larsen. 

Esben Esther Pirelli Benestad som er professor emeritus, og tidligere lege, spesialist i klinisk sexologi og professor i sexologi ved Universitetet i Agder forteller at vi har en rar situasjon i Norge, hvor sentralinstitusjonen, rikshospitalet verken følger internasjonale retningslinjer, eller retningslinjer fra helsedirektoratet. 

-Dette drypper dessverre ned på de det dreier seg om, og det skaper en ekkel debatt. De utsatte opplever at deres identitet diskuteres i det offentlige rom– dette er et ubehag.

[img235790_4LM]

Som om man i det offentlige rom snakker om at de finnes eller ikke finnes, sier Pirelli Benestad.

Fra den regionale levekårsundersøkelsen var et av hovedfunnene manglende kompetanse rundt seksualitetsmangfold, spesielt i helsesektoren og utdanningssektoren. 

Eleanor Brendbo Halvorsen, Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold i Kristiansand og Thea Litschi utdannet lektor på UiA, som hovedsakelig jobber innen utdanningssektoren, skal gjennomføre et forskningsprosjekt for å kartlegge hva studenter lærer på kjønns-og seksualitetsmangfold. 

-Det er viktig å ha en dialog på hva studentene lærer og hvor utfordringen ligger, sier Halvorsen.

[img235790_5LM]

Thea forteller det er en ond sirkel.

-Hvis lærerne ikke lærer noe om tematikken, har de heller ikke nok kunnskap til å lære bort til elevene sine. Hovedjobben ligger i å få profesjonsutdanningene til å lære om kjønns- og seksualitetsmangfold, slik at de blir rustet til å utøve det i praksis, sier Litchi. 

Hun har tatt utgangspunkt i kompetansemålene i de ulike læreplanene, og laget ulike undervisningsopplegg som de kan ta i bruk som de vil. 

-Uke 6 gjør at det blir veldig mye fokus på seksualitet en gang i året, mens det de ønsker med undervisningsopplegget i den nye boken er å integrere tematikken på en naturlig måte gjennom hele skoleåret, forteller Litchi. 

Religion eller legning?

Anna Charlotte Larsen forteller at i frimenighet miljøene har de andre krav enn i statskirkene. Hvis noen velger å gå inn i homofilt samliv, kan de da risikere å bli kastet ut fra den menigheten de tilhører.

-Det er et umulig valg om du skal velge å være religiøs, som du opplever deg som, eller å velge delen av deg som er skeiv. Den følelsen å velge vekk en stor del av din identitet, gjør det vanskelig for mange. Det er ingen motsetning å være homofil og kristen, forteller Larsen

Aksepten for skeive i kirken

Den åpne folkekirken ble etablert som et direkte motsvar til at skeive ikke fikk lov til å gifte seg i kirken. Da ble Ingrid Cecilie Sødal, som er psykolog og jobber aktivt for kompetanseheving på LHBTQ innenfor helsesektoren spurt om å stille som representant til åpen folkekirke i kirkevalget i 2019. 

- Det førte til at mange mobiliserte seg og deltok i kirkevalget, hvor åpen folkekirke vant det siste kirkevalget. Resultatene fra kirken tyder på at det norske folk ønsker en mer åpen kirke og likestilling, forteller psykologen.

Folkekirken jobber aktivt for å øke aksepten for skeives rettigheter i kirken

-De som har gjennomført levekårsundersøkelsen har kun hypoteser om at kirkens posisjon

 i Agder kunne være en påvirkning. Ingen forskning bekrefter at bibelbelte har en konkret påvirkning, sier Sødal. 

Ingrid Cecilie som også representerer SSHF (Sørlandet sykeshus helseforetak)  forteller at det er ikke det at det nødvendigvis er flere kristne i Agder, men at fylket fortsatt er preget av kirken.

-Vi innenfor helsesektoren tenker det er viktig at det skjer en kompetansehevning og økning på kunnskapsnivået på generell basis hos hver enkelt for kunne møte skeive som trenger det, sier Sødal.

[img235790_6LM]

Kompetanse Enhetsleder Eleanor sier det er fellestrekk ved disse handlingsplanene, at når de ikke blir konkretisert nok så er det vanskeligere å plassere ansvaret for videre forbedring og tiltak. 

-Man ser at holdninger til skeive er mer negative på Sørlandet, men igjen kan man ikke spesifikt svare på hvorfor, forteller Eleanor

Redningen

Når noe ikke blir gripbart med det språket og erfaringene man har, er det lett å plassere seg selv utenfor det som anses som normalt skrives det i rapporten fra 2018

Trans forkjemper Pirelli Benestad fra Grimstad  forstår skeives ønsker og behov, og synes ikke at deres ønsker og behov er spesielt rare. Han blir stilt spørsmålet om hvorfor han tror han har blitt omtalt som redningen for mange i LGBTQ-miljøet:

- Jeg behandler de som folk, hos meg får de det de burde fått mange steder. 

[img235790_7LF]

Hen forteller at man kan jo forestille seg hvilken effekt det har på de det gjelder å bli omdiskutert. 

-Det er ganske ille, det burde skje noe. Jeg hadde trodd det skulle skje mer etter disse nye retningslinjene. Men både rikshospitalet og helse sør-øst saboterer rett og slett, forteller Pirelli. 

 

Pirelli Benestad avslutter med et tydelig budskap til befolkningen

- Alle vil blomstre i et samfunn som ønsker dem velkommen, avslutter han

Lytt til hvordan skeiv ungdom i Agder opplever aksepten i fylket

[url=

[img235790_8LM]

[img235790_9LM]

[img235790_10LM]