Sørnett

Alternativ mestringsfølelse

SPESIALPEDAGOG: Her holder Marianne Andersen på med geometri på en alternativ læremåte. Dette er en av læringsmetodene som NyGiv-elevene holder på med. Foto: Nicolai Olsen

SPESIALPEDAGOG: Her holder Marianne Andersen på med geometri på en alternativ læremåte. Dette er en av læringsmetodene som NyGiv-elevene holder på med. Foto: Nicolai Olsen

Prosjektet NyGIV skal gi alle potensielle “sluttere” en alternativ måte å lære de grunnleggende ferdighetene på.

Publisert:

- Mestring, motivasjon og måloppnåelse er tre viktige prinsipper innenfor skolegang. Dette er det vi ønsker å få frem for også de lavtscorende elevene. Vi vet det bor noe godt faglig i alle, vi må bare få det ut, sier prosjektleder i NyGivs overgangsprosjekt, Sheila Benestad.

Det er i hovedsak de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive og regne, som det legges mest vekt på i NyGiv.

Landsprosjektet startet opp ved årsskiftet og ti prosent av landets elever har fått tilbudet om å være en NyGiv-elev. Dette tilbudet har de fått kun på bakgrunn av karakterer. Av elevene som starter skoleåret har Vest-Agder landets nest laveste snitt over elever som dropper ut av skolen med kun 3,6 %.

Alternativ læring

- Det er vanskelig å få dette tallet ned på null, men vi ønsker at så få elever som mulig skal droppe ut av videregående. Med NyGiv-elevene jobber vi med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning i alle fag. Disse elevene har gått nesten ti år på skole og strever fortsatt med dette. Da er det viktig å tenke nytt og alternativt i undervisningen, sier spesialpedagog og NyGiv-lærer ved Kvadraturen skolesenter, Marianne Andersen, og fortsetter:

- Alle elevene som begynner hos oss blir kartlagt. Lærerne får informasjon om hvilke elever som er NyGiv-elever, slik at de kan være ekstra obs på dem.

Fylkesutdanningssjef, Arly Hauge, er godt fornøyd med hvor Vest-Agder ligger på listen over dropout-elever.

- Vi har ligget på mellom 3,6 og 3,8 % de siste årene, og det veldig bra. Vi har et godt samarbeid med kommunen og sikret de potensielle “slutterne” en god overgang fra ungdoms- til videregående skole, sier Hauge.

Tre M-er

Overgangsprosjektet, som Benestad jobber med, er det kun fokus på de tre M-ene: mestring, motivasjon og måloppnåelse. Over 90 elever fordelt på 11 forskjellige skoler fikk intensivopplæring i 10. klasse i vår, og over 70 lærere er i gang med NyGiv skolering.

- Ungdom som presterer lavt faglig, har stor sjanse for å skulke. Når vi ser at en høytscorende elev er borte fra skolen, er det ikke farlig. Men det lyser derimot en rød lampe når en av lavtpresterende gjør det, sier Benestad.

Det er kun elevene selv som vet de er med på NyGiv-prosjektet og fortsetter i samme klasse som alltid.

- Vi hjelper NyGiv-elevene i klassene der de har tilhørighet, og jobber der med blant annet de grunnleggende ferdighetene, sier Andersen.

Sommeraktiviteter

I tillegg til hjelp i skoletiden, er det også en sommerskole mot slutten av sommerferien som NyGiv-elevene får tilbud om. I sommer var det 12 elever som deltok på dette hvor de grunnleggende ferdighetene sto i fokus.

- Vi har fått flere godt reaksjoner på dette og vi håper flere kommer når vi inviterer til det samme også neste år, sier Benestad.

På ordinært evalueringsskjema skrev elevene en liten beskjed etter sommeraktivitetene.

“Skjønte det ikke før. Skjønner det nå”, “Vil anbefale leksehjelpen til alle!”, “Jeg ville hatt mer skole, ikke så mye aktiviteter etterpå” sto det på noen av lappene.

Nøkkelord

#DropoutVis flere