Sørnett

Ampert på dagens formannskapsmøte om flyktninger

Leder i Kristiansand Høyre, Anne Renate Hægeland. Foto: Kristiansand Høyre.

Leder i Kristiansand Høyre, Anne Renate Hægeland. Foto: Kristiansand Høyre.

På dagens formannskapsmøte i Kristiansand ble anmodningen fra IMDI om å ta i mot 530 flyktninger vedtatt 13 mot 2 stemmer. Frp og Norgesdemokratene var de eneste som stemte i mot.

Publisert:

FrP la frem et forslag om å heller ta i mot 350 flyktninger fra Ukraina, noe som startet en veldig hetet debatt i dagens møte. Vidar Kleppe fra Norgesdemokratene støttet forslaget og argumenterte blant annet med at situasjonen på boligmarkedet er kritisk, og dette var en av hovedgrunnene til at de ønsker å ta i mot bare 350 flyktninger.

-  Det er ikke oss rundt dette bordet det skal synes synd på, sa Høyres leder Anne Renate Hægeland som var tidlig ute med å si hva hun synes om forslaget til FrP.

- Det er smålig at vi sitter her og filer på tall og diskuterer hvor mange vi skal ta i mot.

Det skal komme rundt 35 000 flykninger til Norge både fra Ukraina og andre plasser i verden, og Kristiansand kommune må også ta sin andel.

Boligprisene og mangler på boliger er mye av problemet til kommunen, men det ble også nevnt i dagens møte at mange av innbyggerne er villige til å leie ut boliger, og at flyktningene selv er veldig flinke på å finne boliger. Saksbehandler Rune Håverstad sa i sin taletid at rundt 50% av flyktningene finner egne boliger.

FrP kom også med to nye forslag som var å sende tilbake flyktningene om de ønsker å hjelpe til i landet sitt, og at man bistår med våpenhjelp til Ukraina. Begge disse forslagene ble nedstemt.