Sørnett

Ampert på dagens formannskapsmøte om flyktninger

Leder i Kristiansand Høyre, Anne Renate Hægeland. Foto: Kristiansand Høyre.

Leder i Kristiansand Høyre, Anne Renate Hægeland. Foto: Kristiansand Høyre.

På dagens formannskapsmøte i Kristiansand ble anmodningen fra IMDI om å ta i mot 530 flyktninger vedtatt 13 mot 2 stemmer. Frp og Norgesdemokratene var de eneste som stemte i mot.

Publisert:

FrP la frem et forslag om å heller ta i mot 350 flyktninger fra Ukraina, noe som startet en veldig hetet debatt i dagens møte. Vidar Kleppe fra Norgesdemokratene støttet forslaget og argumenterte blant annet med at situasjonen på boligmarkedet er kritisk, og dette var en av hovedgrunnene til at de ønsker å ta i mot bare 350 flyktninger.

-  Det er ikke oss rundt dette bordet det skal synes synd på, sa Høyres leder Anne Renate Hægeland som var tidlig ute med å si hva hun synes om forslaget til FrP.

- Det er smålig at vi sitter her og filer på tall og diskuterer hvor mange vi skal ta i mot.

Det skal komme rundt 35 000 flykninger til Norge både fra Ukraina og andre plasser i verden, og Kristiansand kommune må også ta sin andel.

Boligprisene og mangler på boliger er mye av problemet til kommunen, men det ble også nevnt i dagens møte at mange av innbyggerne er villige til å leie ut boliger, og at flyktningene selv er veldig flinke på å finne boliger. Saksbehandler Rune Håverstad sa i sin taletid at rundt 50% av flyktningene finner egne boliger.

FrP kom også med to nye forslag som var å sende tilbake flyktningene om de ønsker å hjelpe til i landet sitt, og at man bistår med våpenhjelp til Ukraina. Begge disse forslagene ble nedstemt.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand