Sørnett

Arbeidsledigheten faller i Vest-Agder

NAV med gode nyheter.

NAV med gode nyheter.

Ledigheten ned fire prosent mellom januar 2010 og nå, skriver NAV.

Publisert:

– Vi ser nå et klart fall i ledigheten. Det er færre nye arbeidsledige som melder seg hos NAV og det lyses ut flere ledige stillinger. Dette tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp den siste tiden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad til NAVs nettside.

Ifølge NAV var det i fjor 2990 registrerte arbeidsledige i januar bare i Vest-Agder, men dette tallet har sunket til 2877. Samtidig har det vært en økning på 343 arbeidsledige siden desember.

Størst i Aust-Agder

Arbeidsledigheten har for hele Norge sunket med 1%, men det er fortsatt fylker hvor arbeidsledigheten er steget. Høyest er Aust-Agder hvor ledigheten er steget med syv prosent. En tabell med forskjellene mellom januar 2010-2011 over registrerte arbeidsledige, fra fylke til fylke,kan du finne her.

Det ble lyst ut fem prosent flere ledige stillinger i januar sammenlignet med samme måned i fjor. Størst økning er det innen bygg- og anleggsyrker, der det ble lyst ut 43 prosent flere stillinger. Innenfor ingeniør- og IKT-fag finner vi 31 prosent flere ledige jobber, og innenfor industriarbeid 24 prosent. Blant yrkesgrupper som hovedsaklig tilhører offentlig sektor, har antall nye ledige jobber gått ned. Innen undervisningsyrker er det ni prosent færre ledige jobber og innen barne- og ungdomsarbeid syv prosent færre, skriver NAV.

Færre konkurser

Flere gode nyheter kom tidligere denne uken, da SSB frigjorde en statistikk over registrerte konkurser mellom 2009 og 2010. Disse tallene viste at antall registrerte konkurser i Vest-Agder hadde gått ned hele 20,3 prosent.

Nøkkelord

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand