Sørnett

Årets museum skal kåres

I fjor vedtok styret i Vest-Agder Museumslag at man nå skal kåre årets museum.

Publisert:

Hensikten med å dele ut denne prisen er å oppmuntre museene til å komme med gode tiltak til inspirasjon og forbilde for alle. Prisen vil deles ut til et museum eller en avdeling med fast tilknytting med et museum. Disse må ha vist særlig innsats i forhold til tilgjengelige ressurser.

Alle kan nominere museer til prisen, enten det er privatpersoner, kommuner eller institusjoner. Museene kan til og med nominere seg selv for komiteen.

Komiteen kommer til å legge vekt på disse kriteriene ved utvelgelsen av årets museum:
• Nybrottsarbeid
• Den totale kvaliteten ved museet
• Kreativitet
• Aktualitet
• Imponerende arbeids- eller dugnadsinnsats
• Enestående innsats innen et område
• Ekstraordinær innsats i forhold til en bestemt målgruppe
• Særlig tilrettelegging for tiltak i Den kulturelle skolesekken

Prisen vil deles ut i løpet av høsten

(kilde: vaf.no)