Sørnett

- Det kommer flere søknader

ILLUSTRASJONSFOTO

ILLUSTRASJONSFOTO

Alle kommunene i Setesdal kommer til å søke om å gå fra Aust- til Vest-Agder, ifølge Birkenes-ordføreren.

Publisert:

Ordfører i Birkenes, Arild Espegren, kan avsløre at nesten halvparten av de 15 Aust-Agder-kommunene som ønsker å flytte til Vest-Agder.

- Vi regner med at det kommer flere søknader, og regner med at alle Setesdal-kommunene kommer til å sende en tilleggssøknad i løpet av høsten.

De kommunene han snakker om er Valle, Evje og Hornes, Bykle og Bygland.

- I alle disse kommunene var det et stort flertall for både fylkessammenslåing og for overgang til Vest-Agder.

Ordførerne i Lillesand, Birkenes og Iveland har nå allerede signert og sendt inn sin felles søknad til fylkesmannen i Aust-Agder om å flytte til Vest-Agder. Dokumentet skal nå sendes til Fylkesmannen i Aust-Agder, før den går videre til Kommunal- og regionaldepartementet. De forventer svar i løpet av ett år, ifølge Espegren.

Birkenes-ordøreren forteller at det er bred støtte blant innbyggerne i de aktuelle kommunene for fylkesflyttingen.

- Ved høstens kommunevalg ble velgerne spurt om de ønsket flytting til Vest-Agder dersom det ikke ble noe av fylkessammenslåingen. Her var det stort flertall for innlemmelse i Vest-Agder. Dette var en slags plan B for oss, dersom vi ikke skulle få ett Agderfylke.

Han forteller at han ikke tror dette er populært blant andre politikere i Aust-Agder.

- Jeg går ut fra at de ikke synes noe om det overhodet, men vi mener absolutt at Aust-Agder kan fortsette som eget fylke uten oss. De vil gå fra å ha cirka 120.000 innbyggere til rundt 100.000, sier ordføreren.

Nøkkelord

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand