Sørnett

- Det kommer flere søknader

ILLUSTRASJONSFOTO

ILLUSTRASJONSFOTO

Alle kommunene i Setesdal kommer til å søke om å gå fra Aust- til Vest-Agder, ifølge Birkenes-ordføreren.

Publisert:

Ordfører i Birkenes, Arild Espegren, kan avsløre at nesten halvparten av de 15 Aust-Agder-kommunene som ønsker å flytte til Vest-Agder.

- Vi regner med at det kommer flere søknader, og regner med at alle Setesdal-kommunene kommer til å sende en tilleggssøknad i løpet av høsten.

De kommunene han snakker om er Valle, Evje og Hornes, Bykle og Bygland.

- I alle disse kommunene var det et stort flertall for både fylkessammenslåing og for overgang til Vest-Agder.

Ordførerne i Lillesand, Birkenes og Iveland har nå allerede signert og sendt inn sin felles søknad til fylkesmannen i Aust-Agder om å flytte til Vest-Agder. Dokumentet skal nå sendes til Fylkesmannen i Aust-Agder, før den går videre til Kommunal- og regionaldepartementet. De forventer svar i løpet av ett år, ifølge Espegren.

Birkenes-ordøreren forteller at det er bred støtte blant innbyggerne i de aktuelle kommunene for fylkesflyttingen.

- Ved høstens kommunevalg ble velgerne spurt om de ønsket flytting til Vest-Agder dersom det ikke ble noe av fylkessammenslåingen. Her var det stort flertall for innlemmelse i Vest-Agder. Dette var en slags plan B for oss, dersom vi ikke skulle få ett Agderfylke.

Han forteller at han ikke tror dette er populært blant andre politikere i Aust-Agder.

- Jeg går ut fra at de ikke synes noe om det overhodet, men vi mener absolutt at Aust-Agder kan fortsette som eget fylke uten oss. De vil gå fra å ha cirka 120.000 innbyggere til rundt 100.000, sier ordføreren.

Nøkkelord