Sørnett

Er det færre kristne konfirmanter?

Domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy.

Domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy.

Dagens ungdom virker mindre troende og mer opptatt av hva de står for.

Publisert:

Prosentandelen av kristne konfirmanter på landsbasis ligger på rundt 63%, av medlemmer i Statskirken i årets kull. Det er forskjeller fra bydel til bydel, på Hundvåg er det ca 80% av konfirmantene som konfirmerer seg i kirken, mens andre steder er det nede i 50%.
At kristentroen er på tilbakegang i ungdomskullene er det ingen tvil om.

Alderen for konfirmasjon kan ha mye å si om tro
Det har vært diskusjoner om at folk skal konfirmeres når de er 12 år.
Da tror jeg det hadde vært lettere å tenke kollektivt, men når du går på ungdomsskolen skal du finne deg selv og finne ut hva du selv står for, og da er det naturlig at det er færre som velger å stå i kirken, forteller Ådnøy.

Tidene forandrer seg
Du har selv lov til å melde deg ut av kirken når du er blitt 15, selv om foreldrene dine er imot det. Nå er det mange som ikke konfirmerer seg, men heller ikke melder seg ut.Det er ingen plass i kirkesystemet hvor det kreves at du er konfirmert. Før måtte en være konfirmert for å få jobb i samfunnet, forteller domprosten.

Oppfølging kan være viktig

- Jeg tror det er viktig at vi legger til rette for en form for oppfølgning etter konfirmasjonstiden, nå er det flere menigheter i Stavanger som er med i et prosjekt som heter KIT (konfirmanter ittepå) sier hun. Der er det ledertrening og helgebegivenheter som er med på å  danne et større miljø, noe som Ådnøy har tro på.