Sørnett

Farlig skolevei skaper frustrasjon hos foreldre

Ved gamle Kringsjå skole var det 50-sone, det er et ønske om å få til det her også. Foto: Kringsjå skole.

Ved gamle Kringsjå skole var det 50-sone, det er et ønske om å få til det her også. Foto: Kringsjå skole.

Rektor og foreldre ønsker redusert fartsgrense forbi nye Kringsjå skole, og reagerer på lang behandlingstid.

Publisert:

 

 

 

Nye Kringsjå skole åpnet et nytt og flott bygg i oktober. Ved siden av skolen ligger en fylkesvei, Kongshavnveien, med 60-sone.

Her går mange barn av og på skolebussen hver eneste dag, i tillegg er det mange som sykler og går langs veien. Mange foreldre har uttrykt sin misnøye med dette og gjort det de kan for å gjøre skoleveien tryggere for elevene.

Ved gamle Kringsjå skole var det 50-sone ved busstoppet, og det er et ønske om å redusere fartsgrensen ned til 50 km/t ved den nye skolen også.

Karen Kvam, som er mor og FAU-leder på skolen, er blant de som har kjempet for saken. Hun forteller at foreldrene blir stadig mer bekymret, og at hun selv har sett eksempler på skumle situasjoner som har oppstått.

-Vi må gjøre alt vi kan for å skape en trygg skolevei for barna, sier Kvam.

[img217049_2LM]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I et møte i FAU 26.11.20, ble trafikksikkerheten diskutert. I referatet fra møtet står følgende:

''Trafikkbildet på Tømmerstø har endret seg i forbindelse med arbeid på veiene mot byen. Det har vært flere nestenulykker. Holteveien er stengt mellom kl. 07-09.00 og fører til økt trafikk på andre veier. Dette utgjør en fare for elever som ferdes til og fra skolen''.

Kvam forteller at hun har levert brev til ordføreren i kommunen angående veien. Hun har også deltatt på digitale møter med politikere i kommunen gjennom Zoom.

Hun fikk inntrykk av at flere politikere var enige i at dette var et problem, men siden Kongshavnveien er en fylkesvei, er det lite kommunen får gjort.

-Media er løsningen, understreker hun, og håper at medias søkelys kan presse Statens vegvesen til å prioritere saken, og at de selv ikke kommer til å gi opp kampen om tryggere skolevei for barna.

Politiet har gitt beskjed til rektor
Rektor ved skolen, Oddbjørn Egeland, forklarer at ønsket deres er å endre veien fra 60-sone til 50-sone. En liten, men potensielt meget betydelig endring.

-Politiet har hatt en rekke fartskontroller langs veien, og gitt meg streng beskjed at folk kjører for fort der, og at det er utrygt for elevene, sier Egeland som har tatt politiet på alvor og gått videre til fylkeskommunen en rekke ganger uten hell.

-Jeg føler jeg har brukt all handlingskraft jeg kan, både med kommunen og fylkeskommunen, forteller en oppgitt Egeland.

Han forklarer at alle hans forsøk blir møtt med svar om lang behandlingstid. Verken han eller Kvam klarer å begripe hvordan sikkerheten til barn blir nedprioritert så kraftig.

Ikke ferdigbehandlet
For Joakim Håland, som er rådgiver for trafikksikkerhet i Agder fylkeskommune, er det viktig å understreke at saken ikke er ferdigbehandlet enda. Han forklarer at det er viktig for fartsgrensesystemet at de har den mest fornuftige fartsgrensen på vegnettet deres.

-Det med tanke på at trafikantene i størst mulig grad skal oppleve fartsgrenser likt uansett hvor man befinner seg i landet, forteller Håland.

Han forklarer at fylkeskommunen har et mål om at fartsgrensen skal gjenspeile aktivitetsnivået på strekninger når de anbefaler fartsgrenser.

-Det er også slik at Agder fylkeskommune kun skriver en anbefaling, den formelle skiltmyndigheten ligger hos Statens vegvesen, sier Håland.

Statens vegvesen med oppfordring
Både Egeland og Kvam forteller at Statens vegvesen ikke tror at en endring i fartsgrense kommer til å endre bilister sin holdning til området.

Statens vegvesen har på sine hjemmesider lagt ut et innlegg hvor de oppfordrer alle til å vise hensyn til skolebarna om morgenen langs denne veien.

''Statens vegvesen har blitt kontaktet av beboere langs Holteveien som er bekymret for sikkerheten til skolebarn som går eller sykler til Kringsjå eller Holte skole om morgenen, la Statens vegvesen ut i oktober''.

Vegvesenet at de har kommet til enighet med Agder fylkeskommune om å gå ut med en oppfordring om å ikke benytte seg av denne veien om morgenen.

[img217049_3LF]