Sørnett

Færre kremasjoner i Kristiansand

VENTENDE VETERAN: Finn Eigil Sødal har hatt kremasjoner som et av sine ansvarsområder siden 1985. De siste fire årene har han vært kirkegårdsleder, og hadde trodd at flere skulle velge kremering. FOTO: Bjarte Østebø

VENTENDE VETERAN: Finn Eigil Sødal har hatt kremasjoner som et av sine ansvarsområder siden 1985. De siste fire årene har han vært kirkegårdsleder, og hadde trodd at flere skulle velge kremering. FOTO: Bjarte Østebø

Undersøkelser viser at flest fortsatt vil gravlegges i kiste. Samtidig vil nesten like mange vil kremeres. Men i Kristiansand var det færre kremasjoner i fjor.

Publisert:

– Vi merker ikke noen økt etterspørsel, det har faktisk vært en liten nedgang, sier Finn Eigil Sødal, kirkegårdsleder i Kristiansand kommune.

I undersøkelsen, som er utført av Norstat på bestilling fra Jølstad begravelsesbyrå, kommer det frem at 36 prosent av de spurte vil gravlegges i kiste, mens 31 prosent vil kremeres.

Til daglig holder inn Eigil Sødal til i Oddernes kapell, Vest-Agders eneste krematorium. Han har nettopp gått gjennom tallene for 2012. Da fant 200 lokale kremasjoner sted her, i tillegg til 42 tekniske kremasjoner, utført for andre deler av fylket.

– Siden vi er det eneste krematoriet i fylket, gjennomfører vi alle tekniske kremasjoner, fra Flekkefjord til Kristiansand, selv om bisettelsen finner sted på hjemplassen, forklarer han.

Bibelbeltet

[img81902_2RM]

– De fleste kremasjoner skjer i storbyene, på Østlandet er rundt 80 prosent av alle bisettelser kremasjoner. Her i bibelbeltet er vi preget av andre tradisjoner, og en kistebegravelse er for mange det mest naturlige, sier han.

– Mye er knyttet til følelser. Mange av de som er vant til kistebegravelse føler at seremonien bare er halvferdig etter bisettelsen, når ikke kisten senkes i jorden. Spesielt de eldre er opptatt av dette.

Vil endre seg i fremtiden
Sødal tror synet på kremering vil forandre seg i fremtiden. Han spår at kanskje halvparten av alle bisettelser vil være kremasjoner. Når dagens besteforeldre-generasjon er døde, vil også mange av dagens tradisjoner ha gått i graven med dem. Han peker også på det faktum at mange innflyttere fra Østlandet bosetter seg lenger sør.

– Det er absolutt nødvendig at flere velger kremering fremover. Ellers vil alt av grøntområder i Kristiansand bli gravplasser i fremtiden. Det vil ikke være nok arealer til kistebegravelser for alle.

Han underbygger dette med at det mellom 2011-2012 var hele 108 dødsfall i Kristiansand kommune.

– Det er for tidlig å fastslå om det er noen utvikling, om eldrebølgen er kommet, men 108 dødsfall er svært mange.

Restriksjoner
For kort tid siden lanserte også Sintef fremtidsprognosene for befolkningen i Norge. Dersom disse stemmer, vil Vest-Agder fylke ha 46 000 flere innbyggere i 2030. Det finnes ingen offentlige direktiver i forhold til begravelser, men Oddernes har sett seg nødt til å innføre lokale restriksjoner.

– Hvis du ikke sokner til Oddernes eller Lund, så må du faktisk kremeres hvis du ønsker en ny grav her på lunden. Vi har ikke mer kapasitet, forklarer Sødal.

Han mener det er flere praktiske fordeler med kremering kontra kistebegravelse.

– Det ene er i forhold til plass. Det er plass til fire urner i en urnegrav, men bare to kister i en tradisjonell grav. Det andre er naturens gang. Det som tar 20 år i naturen, er gjort på halvannen time i ovnen.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand