Sørnett

Færre ønsker å bli lærere

Jørgen Aastveit-Røinaas (21) stortrives med studievalget. Han skal bli matte- og naturfagslærer. Foto: Privat.

Jørgen Aastveit-Røinaas (21) stortrives med studievalget. Han skal bli matte- og naturfagslærer. Foto: Privat.

Det har vært nok et rekordår for søking til høyere utdanning i 2021. Likevel stuper søkertallene til lærerutdanningene. Jørgen Aastveit-Røinaas studerer til å bli grunnskolelærer. Han kunne ønske flere så de mange mulighetene som yrket gir.

Publisert:

-Det er i år 12 421 førstevalgssøkere til lærerutdanninger sammenlignet med 12 974 førstevalgssøkere i fjor, som utgjør en prosentvis nedgang på -4,3%, forklarer August Peter Brådalen Sonne fra Samordna opptak.

Ved fjorårets opptak hadde lærerutdanningene også en nedgang i antall førstevalgssøkere. Lærerutdanningene gikk fra 14 122 førstevalgssøkere til 12 974 noe som utgjør en prosentvis nedgang på -8,1%.

Mange fordeler med læreryrket
Jørgen Aastveit-Røinaas fra Aust-Agder studerer første året på grunnskolelærerutdanning 5-10 på universitetet i Agder. Han forteller at han trives godt med studievalget og at det er mange fordeler som kommer av å bli lærer.

-Arbeidsmengden er grei, og foreleserne her er flinke. Allerede første semester hadde jeg tre uker med praksis, som gjorde at jeg allerede da fikk kjent på om læreryrket var noe for meg, forteller Jørgen til Sørnett.

-Som lærer får man muligheten til å jobbe med barn og unge, man kan jobbe de fleste steder, i tillegg til mye ferie, legger han til.

Mange retninger
Jørgen synes det er dumt at ikke flere velger lærerutdanning. Han tror mange er lei av skole etter videregående og kanskje ikke ser seg selv tilbringe resten av livet på en skole. Da er det viktig å huske på at man kan spesialisere seg innenfor enkelte fag.

-Er du interessert i idrett kan du spesialisere deg innenfor det, er du interessert i politikk kan du bli samfunnsfaglærer, forteller han.

Viktig med gode lærere
Studenten ser frem til å komme i gang med yrket. Han ønsker selv å bli en lærer som barna kan stole på, og føle seg trygg rundt.

-Det skal ikke være noe problem for barna å komme til meg om de har noe på hjertet og trenger en prat, forteller Jørgen.

-Når man er i klasser opptil 30 elever, kan det være vanskelig å se hver enkelt elev. Om man er flere lærere er det enklere å tilpasse undervisning etter deres behov slik at de føler mestringsfølelse, fortsetter han.

Synes det er synd
Kristin Severinsen Spieler, Universitetslektor og assisterende instituttleder for pedagogikk i barnehagelærerutdanningene kunne ønske flere søkte seg til disse studiene, og hun synes det er leit for både lærerkollegiet og lærerutdanningene at søkertallene har gått ned.

-Samtidig blir det viktig å ta godt vare på de som har søkt slik at de gjennomfører på en god måte, uttrykker Spieler. Hun mener vi trenger flere dyktige barnehagelærere og lærere.

[img221648_2LM]

Spieler tror situasjonen lærere og barnehagelærere den siste tiden har stått i, har hatt betydning for den stupende nedgangen i søkertallene. Hun forteller at pandemien har gjort det krevende å undervise i pedagogikk, og at det har vært vrient å bli kjent med studentene på samme måte som i klasserommet.

-Det har vært utfordrende å gi digital undervisning av samme kvalitet som den fysiske undervisningen, kanskje særlig med tanke på at det å bli profesjonsutøver krever mye refleksjon og samarbeid for studentene, sier hun til Sørnett.

-Når disse utfordringene blir mye synlig, kan det være med på å gjøre læreryrket mindre attraktivt.

-Firerkravet i matematikk for grunnskolelærere kan også være utslagsgivende for at noen lar være å søke, fortsetter Spieler og legger til at rekrutteringsarbeidet og det å heve statusen til både lærere og barnehagelærere er et viktig arbeid.

Åpnet opp for nye muligheter
Likevel mener hun pandemien har åpnet opp for muligheter til å bli flinkere til å benytte digitale løsninger, og utforsket nye undervisningsmetoder som ikke er blitt gjort tidligere.

-Jeg opplever også en enorm støtte fra kolleger som villig deler av sine erfaringer og som har kastet seg ut i nye arbeidsoppgaver med stor iver og vilje, til fordel for studentene, forteller Spieler.

Redd for konsekvensene
Hun mener et stupende søkertall kan føre til at vi ikke får nok profesjonelle til å dekke stillingene som trengs framover.

- Mulig må det da ansettes folk som ikke har riktig eller nok kompetanse, sier Spieler. Hun forteller at det på sikt ikke blir bærekraftig å opprettholde de lærerutdanningene som finnes i dag.

- Lærere og barnehagelærere har samfunnsoppdrag som gjør dem helt vesentlige. Det har blitt enda mer synlig nå. De er både omsorgsgivere og kunnskapsformidlere, og dermed viktige personer i svært mange barn og unges liv, avslutter Spieler.

[img221648_3LF]

[img221648_4LF]