Sørnett

Finner ikke årsaken

Illustrasjonsfoto: Caroline Ørvik

Illustrasjonsfoto: Caroline Ørvik

Eksperter finner ikke årsaker som kan forklare hvorfor kvinner er mer syke enn menn.

Publisert:

Torsdag meldte Aftenposten av NAVs statistiskk over sykefraværet viste et kraftig fall. Bedriftene i privat sektor har nådd det politiske målet om sykefravær på under 5,6 prosent. Men de nye tallene viser også at kvinner har 60 prosent høyere sykefravær enn menn. I 2001 var sykefraværet 50 prosent høyere enn menn.

- Vi kan feire at sykefraværet går ned, men vi må samtidig ta tak i at forskjellen mellom kvinner og menns sykefravær øke, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) til Aftenposten.

Forskere har forsøkt å finne svaret på gåten, men de finner ikke svar på hvorfor kvinner er mer syke enn menn. Aftenposten har listet opp mulige årsaker til at fraværet øker, men ekspertene finner ikke årsaker som holder mål. Blant disse er dobbeltarbeid og graviditet.

Dobbeltarbeidet går på at stadig flere kvinner er blitt yrkesaktive men samtidig gjør mest arbeid i hjemmet. Forskerne har fastslått at konklusjonene i forskningsresultatene de kjenner til ikke er klare nok til å si at denne forklaringen kan stemme.  Det samme gjelder graviditet. Kvinner er gravide i relativt korte tidsperioder i løpet av livet, så dette kan ikke sies å være en klar årsak til høyere sykefravær generelt.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand