Sørnett

Fire nye hjem til hjemløse

Fire eiendommer er lagt frem som et mulig boligalternativ til bostedsløse.

Publisert:

Kristiansand: Det finnes rundt 100 bostedsløse i Kristiansand, og av disse bor 32 i brakker. Behovet for boliger er stort, og nå er fire eiendommer plukket ut blant 20 alternativer

Ifølge ordføreren tyder mye på at alle fire blir avsatt til bostedsløse.

– Ellers må det være veldig gode argumenter for at de ikke egner seg. Det er tatt hensyn til at eiendommene ikke ligger klin oppi boligområder eller institusjoner som skoler og barnehager. Vi håper folk har respekt for at dette er en type innbyggere vi har ansvar for å gi bolig, uttaler Per Sigurd Sørensen til fvn.no.

Av de fire eiendommene administrasjonen har foreslått ligger tre øst for Varoddbrua og en i Voiebyen.

– Den største utfordringen har vært å finne tomter som er tilgjengelige og som er i en slik stand at det kan la seg gjøre å ha et boligalternativ klart innen 1. juli 2012, uttalte helse- og sosialdirektør Lars Dahlen i Kristiansand til fvn.no onsdag.

Tirsdagskveld sendte han boligsosial handlingsplan ut til politikerne i Kristiansand og pekte på følgende tomter:

1. Voie Ringvei. Dette er en kommunal tomt hvor Ravnheia barnehage midlertidig holder til i dag. Leieavtaler gjør at bygningen kanskje ikke kan tas i bruk før neste år. Eiendommen er i dag regulert til landbruk- natur og fritidsformål (LNF).

2. Rodeneset. For fire år siden kjøpte kommunen en gård på Rodeneset rett nord for Varoddbrua. Området er i dag regulert til LNF- formål.

3. Dvergsnesveien øst. Eiendommen ligger i krysset Høvågveien/Dvergnesveien og eies av kommunen. Tomten er i dag regulert til boligformål.

4. Lauvåsen. Den aktuelle tomten er i privat eie, men den er til salgs. Kommunen følger budrunden tett. I tillegg har kommunen vært i dialog med naboen om fremtidig overtakelse av eiendommen. Området er i dag delvis regulert til næringsvirksomhet.

Boligene for bostedsløse, og resten av boligsosial handlingsplan, kommer til politisk behandling i helse- og sosialstyret neste uke. Deretter blir det endelig behandling i bystyret i mars.