Sørnett

Flere jukser på eksamen

Flere studenter blir tatt for juks på eksamen enn tidligere. Ved fem av Norges universiteter og høgskoler ble 154 studenter tatt for juks i fjor.

Publisert:

Dette er tall fra fire norske universiteter og Høgskolen i Oslo og Akershus, som samlet sett viser at antall studenter som blir tatt for juks på eksamen har steget i perioden 2011 til 2016.

De fem universitetene og høyskolene tallene er hentet fra er Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU i Trondheim.

Tallene viser at det er Universitetet i Oslo topper statistikken, med hele 89 saker. UiB hadde 25, HiOA 17 og NTNU 11. Universitetet i Agder hadde 16 saker, blant 12.716 studenter.

Grunnen til den store økningen i antall saker er trolig Ephorus. Et kontrollprogram som alle eksamensbesvarelser kjøres igjennom, og sjekker studentens tekst opp mot alt som ligger på nett, samt lærebøker og andre kilder som er lagt inn manuelt i programmet.

Etter kvalitetsreformen ble det flere hjemmeeksamener, og det var når de innførte plagiatkontrollsystemet i 2011 at tallene begynte å øke.

Saken ble først omtalt på nrk.no