Sørnett

Forventer endring i lovverket

Disse skyteledningene ble samlet opp på Strandrydderdagen 9.mai. Foto: Dagny E. Ulland

Disse skyteledningene ble samlet opp på Strandrydderdagen 9.mai. Foto: Dagny E. Ulland

Store deler av skjærgården rundt Kristiansand er skjemmet av plastsøppel fra dumping av steinmasser. Politiet har etterforsket saken siden februar og utfallet er ventet innen utløpet av mai.

Publisert:

 

Det var Nina Hove som anmeldte forurensningen.

- Jeg håper de skjerper rutinene, sier hun.

I forbindelse med bygging av ny cruisekai har det blitt dumpet store mengde fyllmasse i sjøen utenfor Lagmannsholmen. I denne steinmassen følger skyteledninger i plast på en lengde fra 1 - 100 cm. Disse plaststrimlene fører til forsøpling og forurensing som er til skade for miljøet lokalt og globalt da havstrømmene bringer med seg store mengder ut til resten av verden.

Fylkesmannen i Vest-Agder ga tillatelse til utslipp av rene steinmasser, og etter at det ble kjent at massene førte med seg plastavfall har det blitt satt i gang ryddingstiltak. Dette har vist seg å være så godt som umulig å gjennomføre. Tiltakene er blant annet å plukke opp avfallet for hånd i forkant og etterkant av dumpingen.

I Rogaland ble Vegvesenet anmeldt av Naturvernforbundet i en lignende sak. Saken er ikke ferdigbehandlet, men Fylkesmannen i Rogaland  har gjort vedtak om umiddelbar stans i utfyllingsarbeidene i sjøen inntil  et forsvarlig system er på plass.

I anmeldelsen til Nina Hove står det blant annet:

"Utslippet i havna som har foregått siden høsten2014 er alvorlig forurensning som bryter med flere
paragrafer i forurensningsloven og rammes av
forurensningslovens paragraf 78. Vi ber herved
politiet etterforske saken."

Rune Amundsen, jurist i saken, forteller at saken forventes ferdigbehandlet innen utløpet av mai.