Sørnett

Fredningsforslag for Ny-Hellesund ute på høring

Ny- Hellesund: Det gamle og det nye "gjestgiveriet" i Ny-Hellesund. Verftet Ny-Hellesund bakerst i bildet. Foto: Vest- Agder Fylkeskommune, forslag til forvaltningsplan

Ny- Hellesund: Det gamle og det nye "gjestgiveriet" i Ny-Hellesund. Verftet Ny-Hellesund bakerst i bildet. Foto: Vest- Agder Fylkeskommune, forslag til forvaltningsplan

Forslag til fredningsforskrift og forvaltningsplan for Ny-Hellesund, er lagt ut til offentlig ettersyn og lokal høring. Velforeningen er lettet over at fredningsforslaget endelig foreligger.

Publisert:

 

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder har utarbeidet forslag til kulturmiljøfredning av uthavnen Ny-Hellesund i Søgne. Arealet utgjør totalt 662,2 mål hvorav 415,6 mål er landareal.

- Ny-Hellesund ble midlertidig vernet i 2009 sier Frans Arne Stylegar, seksjonsleder hos fylkeskonservatoren i Vest-Agder Fylkeskommune.

 

Velforeningen

Leder av Ny-Hellesund Velforening Audun Øvrebø uttrykker lettelse over at fredningsforslaget endelig foreligger.

- Fylkeskonservatoren har varslet om at det skal holdes et åpent møte i Søgne Rådhus. Ny-Hellesund Velforening vil deretter i styremøte ta stilling til prosessen videre, sier Øvrebø.

Han bekrefter at mange var skeptiske når den midlertidige fredningen kom.

- Det har vært et ønske om at prosessen kunne ha gått fortere, og det er etterlyst noe informasjon, sier Øvrebø.

 

Kongen i statsråd

Stylegar bekrefter at det var saken med «verftstomta» som utløste prosessen.

-Arbeidet med fredningssaken ble startet opp i 2010, og en person har jobbet heltid med denne i to år. Jeg tror det er første gang en fylkeskonservator har stått for en så stor prosess, sier Stylegar.

Seksjonslederen forteller at der har vært en dialog med berørte parter.

- Dette er vårt produkt, og vi har informert underveis sier seksjonslederen.

Hva gjøres med innspill som kommer inn videre i prosessen?

- Endringer vil kunne gjøres, eller vi vil kunne kommentere innspill før det sendes videre. Til slutt skal fredningen endelig behandles av Kongen i statsråd, forklarer Stylegar.

Vil vanlige besøkende merke noen forskjell i Ny-Hellesund etter fredningen?

- Folk vil ikke merke noen forskjell. Vi ønsker at stedet vises frem, og er positive til tiltak som kan bidra til mer oppmerksomhet og aktivitet, sier seksjonslederen.

 

Restaurantdrift

Daglig leder Stian Tungland ved Bølgen & Moi i Kristiansand er positiv til fredningsforslaget.

Bølgen & Moi driver restaurant i Verftet i Ny-Hellesund.

- Vi er leietakere og har ikke vært med i prosessen, men vi er positive til fredning, uttrykker Tungland.

Vil fredning kunne legge noen restriksjoner på driften deres?

- Vi tror ikke vi vil merke noen restriksjoner på den videre driften, men at dette heller vil styrke Ny-Hellesund, sier Tungland. Han mener også at kystkulturstien som er lagt over øya har vært positiv i forhold til deres restaurantdrift.