Sørnett

Studentprest Erland Grøtberg

Mange kommer for å snakke om søken etter noe større.

Publisert:

Kronikk!

Erland Grøtberg har vært studentprest på universitetet i Agder siden starten av dette semesteret. Før dette har han vært sokneprest i Kristiansand og Sjømannsprest i New Orleans.

Hvordan er det å være prest på et universitet?

-Ja, jeg er prest men jeg ser på det som min oppgave å få alle til å føle at de har mulighet å utøve sin tro eller livssyn.

Hvordan mener du man finner mening i livet?

Jeg er glad for det spørsmålet, og jeg syntes det er lettere å svare for min egen del. Jeg blir veldig fascinert av å jobbe på universitet, hvor folk har en åpenhet for forskning og på let etter sannhet. Vi må omskrive virkeligheten noen ganger fordi ny forskning viser ting vi tidligere ikke visste.

Og midt oppi det her, så er det en erkjennelse om at det er ikke alt vitenskap og forskning kan gi svar på. Og det er en del av å være menneske. Det handler om å være litt i den gruble boblen, og den kristne tro for meg, handler ikke nødvendigvis om hvor jeg finner alle svarene, men det gir meg et språk eller et apparat. Jeg tror jeg lærer mye om Gud ved å snakke med mennesker av andre livssyn

Kristendommen for meg, er et sted å henvende seg, men også noe som sier at vi må vende blikket tilbake noen ganger. Det tenker jeg er det Gud handler om, at vi kan snu perspektivet og se hverandre og se verden. Det er det jeg syntes er fint med Kristendommen, at vi kan henvende oss til noe vi ikke fult forstår, men vi skal ikke fortape oss selv i det.

Er det mye religiøsitet her på Universitet?

Jeg tenker at jeg ikke er her for å misjonere, jeg prøver ikke gjøre universitet så kristelig som mulig. Jeg er her litt av samme grunn som når politiet bruker prester for å bringe for eksempel dødsbudskap. Prester har litt erfaring med å snakke med mennesker i sorg og vansker. Vi er vant til å forholde oss til død og livsfaser. Så universitet har ikke en prest for at han skal drive gudstjenester, men det er en del av det jeg gjør.

Men for å svare på spørsmålet ditt, så har jeg rundt ti-femten samtaler i uken om alt fra enkle spørsmål til spørsmål om kristendom og tro.

"Det som slår meg litt når det kommer til om det er mye religiøsitet blant unge i dag ,er at mange har et litt karikert bildet av hva det vil si å være kristen, som jeg ikke gjenkjenner i mitt eget trosyn"

Men veldig mange syntes det er spennende å snakke om tro

Hvordan føler du media dekker livssyn og spesielt Kristendom?

Jeg føler veldig ofte at jeg ikke kjenner meg igjen, hadde det vært slik så hadde ikke jeg heller prest eller medlem i kirken. Det er synd, for jeg opplever at det er lite kunnskap hos journalister.

"Det såkalte Leap of Faith handler mer om å være i spranget enn å lande på den andre siden for min del"

Jeg skjønner mye av det presten sier når det kommer til hvordan media ofte fremstiller religion og livssyn selv om jeg ikke er troende selv. Jeg tror det er viktig for oss journalister å anerkjenne at vi noen ganger kan befinne oss i en boble under noen saksområder som for eksempel livssyn.