Sørnett

- Godt samarbeid mellom kirken og muslimer

RELIGIØS LEDER: Akmal Ali er imam og styreleder i Muslimsk Union i Agder. FOTO: Sondre Lindhagen Nilssen

RELIGIØS LEDER: Akmal Ali er imam og styreleder i Muslimsk Union i Agder. FOTO: Sondre Lindhagen Nilssen

Blant de 10.000 gravplassene på Oddernes ligger det rundt 100 muslimer under jorden. De har sitt eget område forbeholdt muslimer.

Publisert:

Kirkegårdsarbeiderne ved Oddernes kapell og kirkegård opplyser om at alle mennesker har rett på en verdig begravelse, uansett hvilken bakgrunn de kommer fra eller hvilket religiøst trossamfunn de tilhører.

Akmal Ali, imam og styreleder i Muslimsk Union i Agder, forteller at islam og kristendommen deler mange verdier når det gjelder menneskeverdet. Han er glad for at muslimer blir inkludert i den kristne kirkegården.

- Det tas hensyn til oss, og det synes vi er veldig fint. Vi har et godt samarbeid med kirken, sier Ali.

Døden er ikke slutten
Imamen forteller videre om hvordan muslimer håndterer situasjoner hvor mennesker dør.

- Først og fremst handler det om respekt. Om muslimer ligger døende i sengen, er det en ære å besøke dem før deres siste time er omme. Da skal man være oppmuntrende og si positive ting, slår han fast.

I følge ham er ikke døden nødvendigvis noe negativt. Døden er nemlig ikke slutten.

- Vi ble skapt av Allah, og vi tilhører ham. Når tiden kommer, skal vi være modige og tålmodige. På en måte kan man si at vi skal hjem. Allah har skapt oss fra jorden, vi skal tilbake til jorden, og han vil hente oss opp fra jorden på dommedagen, sier Ali.

Verdig bekledning
Muslimer kles i hvitt før gravleggelse, og det brukes en spesiell rekkefølge.

- En mann skal dekkes med tre lag med klær. Et plagg fra magen til knærne, et fra skuldrene til knærne og et fra hodet til føttene. En kvinne skal dekkes med det samme, men i tillegg med et plagg fra skuldrene til anklene og et fra hodet til brystet. Det er vår måte å kle dem på en verdig måte, forteller han.

Ali opplyser om at muslimer i utgangspunktet skal begraves uten kiste, men at det gjøres unntak for dem som dør og gravlegges i ikke-muslimske land.

[img183553_2LF]

Avdødes samvittighet og gjeld
Under selve gravleggelsen er det tradisjon at imamen holder en tale til ære for den avdøde. Det skal også bes om tilgivelse for den avdøde og dens familie.

- Det blir også bedt om at dersom noen skulle ha noe uoppgjort mellom en selv og den avdøde, skal det tas opp med familien eller imamen. Menneskeverdet er viktig for oss. Den avdøde skal ha sin samvittighet og gjeld på det rene før han er klar for å komme til sitt neste liv, sier Ali.

Venner og naboer støtter opp
Etter gravleggelsen leser man bønn, og hele det muslimske samfunnet viser omsorg overfor hverandre.

- Det forventes ikke at den avdødes familie skal stå for egen matlaging eller husarbeid de første dagene etter gravleggelsen. Det tar naboer og venner seg av, sier imamen.

– Viktig å vise medmenneskelighet
På Oddernes kapell og kirkegård ligger rundt 100 muslimer gravlagt. De har sitt eget forbeholdt område, etter ønske fra det muslimske miljøet. Ali har selv vært til stede under mange av gravleggelsene.

- Jødedommen, kristendommen og islam arrangerer gravferder veldig likt. Vi lever kanskje annerledes, men døden er lik for alle. Vi synes det er viktig å vise medmenneskelighet, og vi setter pris på vårt gode forhold til kirken, slår Ali fast.