Sørnett

Dobling i de tre siste årene

- Digital konfirmasjonsundervisning er ikke en erstatning til fysiske møter, sier Knut Erik Skarpaas i Sjømannskirken.

- Digital konfirmasjonsundervisning er ikke en erstatning til fysiske møter, sier Knut Erik Skarpaas i Sjømannskirken.

Det er 60 menigheter i landet som bruker digital konfirmasjonsundervisning fra Sjømannskirken. Det er en dobling i løpet av tre år.

Publisert:

Det er Knut Erik Skarpaas i Sjømannskirken som har ansvaret for digital konfirmasjonsundervisning. Han forteller at de ulike menighetene bruker dette tilbudet forskjellig.

- I de aller fleste menighetene blir det brukt som et tilbud til de som er hindret av ulike årsaker til å møte opp i undervisningen eller på konfirmasjonsleir. Det er vanligvis ikke flere enn 4-5 per menighet, sier han.

Likevel er det menigheter som bruker den digitale plattformen godt i undervisningen. Ifølge Skarpaas, er det på det meste 220 konfirmanter i en menighet som har en bruker på nettundervisningen han har utviklet for Sjømannskirken.

- Da bruker de nettet til å skaffe kunnskap om kristendom og tro, mens de bruker fysiske møter til noe helt annet. Da kan de bruke mer verdifull tid med å drøfte erfaringer med hverandre innad i gruppene. Konfirmantene i menigheten kan også bygge videre på det de har lært på nettoppgavene, slik at de får en mye bedre kunnskap innenfor den kristne troen, sier han.

- Ikke en erstatning

Han understreker at den digitale opplæringen ikke ble laget som en erstatning til den fysiske møter.

- Den er ment som et supplement i tillegg til undervisningene i menigheten. Noe av det viktigste med konfirmasjonstiden er å møtes og reflektere rundt den kristne troen sammen. Det kan man ikke gjøre over internett, sier han.

Tre menigheter i Kristiansandsområdet

I kristiansandsområdet benytter Søgne, Hånes og Tveit menighet seg av en digital konfirmasjonsundervisning, ifølge Skarpaas. Han har fått gode tilbakemeldinger på opplegget fra menighetene.

- Det er en god måte å lære seg kunnskap. Siden det er på nett så må alle svare. Man kan ikke gjemme seg bakerst, slik man kan i møtene. Det er god variasjon i temaene som gjør at det er enkelt for kateketene å planlegge når konfirmantene skal lære seg hvilket tema innenfor kristendommen. Det treffer absolutt et behov, siden det blir mer fleksibelt for konfirmanter som trenger spesielle behov i konfirmasjonsløpet sitt, sier Knut Erik Skarpaas avslutningsvis.