Sørnett

Året som kommer

Forslaget til statsbudsjettet ble lagt ut på formiddagen i dag, hva kommer til å skje på Sørlandet fremover?

Publisert:

På formiddagen i dag ble forslag til statsbudsjettet lagt klart og det var store beløp som ble foreslått tildelt Kristiansand. Flere var klare for at Sørlandslaben skulle få en tildeling men slik ble det ikke. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunne i sitt besøk ved UiA til en viss grad betrygge de fortvilte partene med at selv om det ikke ble tildelt noe nå, så er det muligheter for å jobbe med finansieringen ved senere anledninger. Videre blir det blant foreslått økte tilskudd til rekruttering av psykologer og planlegger å bruke om lag 5 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i eiendom, bygg og anlegg på Kjevik i 2016.

E18 – Varoddbrua
130 millioner er foreslått til prosjektet som omfatter riving av eksisterende hengebru og etablering av ny bru mellom dagens bruer. Lengden på den nye brua blir 643 meter. Arbeid med ekstern kvalitetssikring (KS2) er under oppstart. Samferdselsdepartementet vil kommet tilbake til styringsramme og kostnadsramme. Mulig anleggsstart for prosjektet er august 2016 og prosjektet ventes å åpne for trafikk i 2019.

Sørlandsbanen
355 millioner kroner blir satt av til fornying av Sørlands- og Jærbanen. Her blir det prioritert å gjøre utskiftninger av skinner, sproveksler, ballastrensing og fornying av underbygging av bruer. Jernbaneverket planlegger å bygge ett nytt kontaktledningsanlegg på Sørlandsbanen, streking Sira-Krossen, som skal gi høyere overføringskapasitet, og legge til rette for økt togtrafikk og mer energikrevende tog. Planleggingen påbegynnes i 2016 med en plan om byggestart i 2018 og sluttføring i 2021.
Bedre kollektivtransport i byområder
Litt i overkant av 1 milliard kroner har blitt foreslått bevilget til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. 80 millioner av disse skal gå til Agder, hvor det skal hjelpe byer med å bli bedre på å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil.
Økt bevilgning til Universitetet i Agder
23,4 millioner har blitt foreslått bevilget til UiA. 7,4 av disse går til 19 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag. 4,9 går til å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015. De resterende 15,1 går til de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
Renovering hos Stiftelsen Arkivet
Etter å ha fått tilsagn om totalt 15 millioner kroner fra Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, foreslår regjeringen å bevilge de resterende 15 millioner kronene slik at Stiftelsen Arkivet for renovert og bygget ut lokalene sine i Kristiansand. Daglig leder for D/S Hestmanden, Stein Torkildsen og direktør Audun Myhre var storfornøyde med innvilgingen noe man kan lese om her.
Tilskudd til bygging av studentboliger
I statsbudsjettet har det blitt foreslått at det skal gis 2200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge. I 2015 ble det gitt tilsagn om 79 nye studentboliger i Agder-fylkene. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som blir delt ut tidlig på året.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand