Sørnett

Drar til jødisk sykehjem i Oslo

Stemmer mot: Dag Vige (V) og Jannike Arnesen (Ap) stemmer mot at Kristiansand kommune spesialkjøper sykehjemsplass for Agnes og Georg Sebastian. Foto: Øyvind Bjerkestrand

Stemmer mot: Dag Vige (V) og Jannike Arnesen (Ap) stemmer mot at Kristiansand kommune spesialkjøper sykehjemsplass for Agnes og Georg Sebastian. Foto: Øyvind Bjerkestrand

Kristiansand kommune spesialkjøper plass på et jødisk sykehjem til det jødiske ekteparet Sebastian.

Publisert:

 

Onsdag ble saken om kjøp av sykehjemsplass på nytt tatt opp i formannskapet, etter at saken allerede har gått noen runder i det offentlige byråkratiet.

Under møtet ble vedtaket om å kjøpe sykehjemsplass fra helse- og sosialstyret stadfestet. Bare to formannsskapsmedlemmer stemte mot. Agnes og Georg Sebastian (begge 84) får dermed oppfylt sitt ønske om felles sykehjemsplass på det jødiske seniorsenteret i Oslo.

Flere av formannskapets medlemmer tok ordet og mente at politikerne burde komme ekteparet i møte.

- For de av oss som har vært i nærheten av et minnested etter Holocaust er ikke denne saken vanskelig i det hele tatt. Jødisk bo- og seniorsenter er det eneste nasjonale senteret i Norge for jøder. De har rammebetingelser som passer ekteparets behov, sier Hans Otto Lund (H) under formannskapsmøtet.

Jørgen Kristiansen (KrF) har tidligere uttalt at det ligger en mørk skygge over Kristiansand og at vi nå har mulighet til å rette opp i dette.

Enkeltunntak
- Moralsk sett så er det riktig av oss å gjøre et unntak i denne saken. Vi har som politikere full anledning til å gjøre enkeltunntak, som representanter av byens innbyggere, sa han onsdag formiddag.

Under behandlingen av saken tirsdag i helse- og sosialstyret fremmet Jannike Arnesen (Ap) et forslag om å heller bistå ekteparet i å søke sykehjemsplass i Oslo. Dette støttet Dag Vige (V) opp under i onsdagens formannskapsmøte.

Uenig i saksbehandlingen
– Jeg ønsker dette ekteparet alt godt. Men jeg reagerer på saksbehandlingen, sa Vige, som mente at hele sakskomplekset burde vært avgjort av et samlet bystyre. Mens deres forslag fikk altså bare to stemmer.

Ordfører Arvid Grundekjøn (H) sa at dette er en unik sak, fordi nærmeste synagoge er i Oslo, og ekteparet ikke har et slikt kulturelt fellesskap her i Kristiansand.

Kjempet for foreldrene
Det har vært en lang kamp for å skaffe moren og faren plass ved Jødisk bo- og seniorsenter i Oslo for datteren Anita Sebastian Solheim. Hun har kjempet for foreldrene i halvannet år og kan endelig glede seg over kommunens avgjørelse.

- Dette er en gledens dag, sier Sebastian Solheim til Sørnett. - Vi er kjempetakknemlige overfor de politikerne som har støttet oss.

Hun forteller at kampen har kostet familien mye, og at de nå ser fram til en tid med ro og fred.

- Vi er så lettet og lykkelige, avslutter hun.