Sørnett

Trygg Trafikk bekymret over brøyting

Ole Rath er bekymret over smale veier når han leser om ulykker. FOTO: Kristian Hole

Ole Rath er bekymret over smale veier når han leser om ulykker. FOTO: Kristian Hole

Ole Rath fra Trygg Trafikk er bekymret for at smale veier kan skape flere dødsulykker i Kristiansand. Dårlig brøyting skaper farlige situasjoner.

Publisert:

- Det er for mange som dør i trafikken på grunn av smale veier. Brøytingen er generelt bra i sentrumsområder, men smalere veier blir nedprioritert. I flere tilfeller blir de måkt slik at fortauene forsvinner.

 

Myke trafikanter utsatt

- Problemet er at de smale veiene blir brøytet slik at fortauene forsvinner. Disse blir en snødunge og fotgjengere må gå i veibanen, sier Rath.

Han mener også at problemet er at en vei med to kjørebaner kan bli redusert til en om måkingen er gjort raskt.

- Dette fører til at veien får en fil å kjøre i, noe som kan skape farlige situasjoner og trafikkorker.

 

[img79738_2RM]

Et menneskeliv tapt koster 31 millioner kroner

- Ja, et menneskeliv tapt i trafikken koster staten rundt 31 millioner, sier Harald Aas fra Trafikkøkonomisk Institutt.

Disse tallene baserer seg på veldig mange faktorer fra forskningsrapporten "Den norske verdsettingsstudien" fra 2012. Tallene er beregnet på kostnader rundt en ulykke, og alt staten taper på at vedkommende ikke vil bidra til staten gjennom jobb og skatt i sitt liv.

- Tenk så mye staten kunne måket for 31 millioner kroner. I det lange løp er det mer lønnsomt å bruke mye penger på slikt. Dødsfall er svært dyre, og det menneskelige aspektet er uerstattelig. Om vi sparer liv sparer vi også penger. De pengene kan brukes til en tryggere trafikk og mer brøyting utenfor sentrumsområder, sier Rath.