Sørnett

Kirken som arbeidsplass

Lang erfaring: Asbjørn Myksvoll har supplimert byen med lyd siden 80-tallet.

Lang erfaring: Asbjørn Myksvoll har supplimert byen med lyd siden 80-tallet.

Asbjørn Myksvoll har jobbet som kantor i Johanneskirken i Bergen i nesten fire tiår.

Publisert:

-Jeg ble ansatt som organist her i februar, 1980. Jeg har hatt en veldig fin arbeidstid. Jeg har et fantastisk flott instrument, det er et veldig sjeldent instrument i norsk og europeisk sammenheng, sier Myksvoll.
Bergens høyeste bygg som arbeidsplass er det ikke mange som kan si de har, men Myksvoll har jobbet i Johanneskirken i 37 år.

-Det er veldig mye arbeid som ligger bak alt som spilles. Det er ikke mye tid å tenke på så da er det forarbeidet som gir resultater, forklarer Myksvoll mens han sitter foran det gigantiske orgelet.

Du sitter ofte her og øver?

-Hver dag, svarer Myksvoll bestemt.

-Jeg har jo fridager også, men jeg må alltid forberede meg til noe. Det er stort sett her jeg sitter. Men som regel øver jeg så svakt som dette.

Myskvoll spiller mer men med en svakere lyd.

-Ellers blir man gal i hodet ikke sant, en blir ganske fort sliten av å spille kraftig, legger Myksvoll til.

[img160234_2LM]

Sjeldent orgel

Orgelet i Johanneskirken er fra Tyskland og er laget av Schlag og Söhne som gjør at orgelet er av sjelden sort, svært få i Norge. Orgelet var klart i 1893 og er det nest største i Norge.

-Det er 44 register, en kan si det er 44 forskjellige instrumenter. Det er 3500 piper på rekke bak, forklarer Myksvoll.

Klokkespill

Johanneskirken er den eneste kirken i Bergen med klokkespill, i 2014 var 48 klokker med et klaviatur like under klokkene på plass.

-Jeg jobbet i 12 år med å få klokkespill til Bergen. Så jeg bestemte meg for at hvis jeg klarte å få finansiere det og få det på plass, skulle jeg utdanne meg til klokkenist, forklarer Myksvoll som fullførte studiet i Danmark i fjor.

[img160234_3LF]

Minskende oppmøte

Johanneskirken ligger på toppen av Nygårdshøyden som gjør at tårnet er synlig fra nesten hele sentrum. Med en høyde på 61 meter er bygget det høyeste i byen. Kirken ble bygget i 1894 og har plass til 1200 mennesker. Myksvoll forklarer at det er kun ved store høytider kirkerommet blir fullt av mennesker.

-Det er lite folk, det var mer folk før. Tidligere hadde vi mer konservative prester og det har vi ikke nå lenger. En vanlig gudstjeneste er det vanligvis 25 mennesker. Så det er mye som har forandret seg, sier Myksvoll.

-Det bor ikke så mange folk i området, universitetet har overtatt mye av bygningene. Før var det tettpakket med folk og store familier i alle hus omkring her, legger Myksvoll til.