Sørnett

Billigere busstilbud:

Kjempekutt i nattbussprisene

Denne plakaten hinter til et nytt og bedre bilettsystem fra Agder kollektivtransport.
 Foto: Marie Thue Humborstad

Denne plakaten hinter til et nytt og bedre bilettsystem fra Agder kollektivtransport. Foto: Marie Thue Humborstad

Fra 1. juli skal Agder kollektivtrafikk ta i bruk et nytt billettsystem. Det skal bli billigere med nattbuss og bedre utvalg av periodebilletter – også for studenter!

Publisert:

Sist oppdatert: 08.05.2024 kl 14:54

- Fram til nå har nattbusstilbudet vært håndtert av busselskapene selv, med egne takster og billetter. Fra 1. juli endrer vi dette, sier markeds – og kommunikasjonssjef Terje Mathisen fra AKT.

Tidligere har ikke passasjerer kunne brukt ordinære billetter eller busskort med unntak av betaling med reisepenger med verdikort. Prisen på nattbussene har ligget på 100 kroner billetten, uavhengig av reisestrekning.
Mange har etterspurt endringer i nattbusstilbudet.

Fra juli vil ordinære billettpriser gjelde, med samme priser og regler som på dagtid. Da kan man også bruke busskortet og periodeprodukt på nattbussen.

- Noe av årsaken til endringen, er at vi ønsker å gjøre tilbudet mer enkelt for kundene å forstå, forklarer Mathisen.

AKT vil gi en mer fleksibel billettløsning som imøtekommer kundenes ulike reisebehov.
 Foto: Marie Thue Humborstad

AKT vil gi en mer fleksibel billettløsning som imøtekommer kundenes ulike reisebehov. Foto: Marie Thue Humborstad

Det blir også en ny struktur på periodebillettene, som vil gjelde for samtlige alderskategorier. En av disse alderskategoriene er studenter. Det blir også mulighet å velge ut en sone, to soner eller hele Agder på periodebilletten. Mathisen sier AKT gjør denne endringen for å gi en mer fleksibel billettløsning som imøtekommer kundenes ulike reisebehov. Prisen på en 30-dagers periodebillett for en student vil koste 402,- fra 1. juli.

Kaja Løvdal Halvorsen er student på UiA, og syntes det nye nattbusstilbudet er bra for de som bor utenfor byen.

- Jeg tror at flere vil benytte seg av tilbudet. Det er også bedre for økonomien til studenter, sier Halvorsen.

Hun innrømmer at hun fikk litt sjokk av prisen da hun selv benyttet seg av nattbussen, så hun er glad for endringen.

Kaja Løvdal Halvorsen er neppe den eneste studenten som er glad for reduserte priser på bussen.
 Foto: Marie Thue Humborstad

Kaja Løvdal Halvorsen er neppe den eneste studenten som er glad for reduserte priser på bussen. Foto: Marie Thue Humborstad

Halvorsen er også positiv til den nye studentkategorien. Hun mener at Kristiansand har et greit tilbud, siden innflyttere får gratis busskort i et år.

- Jeg er jo herfra, så jeg kan ikke benytte det tilbudet Det er bra at det blir billigere for studenter som er fra Kristiansand også, avslutter Halvorsen.

Nøkkelord