Sørnett

Kommentar: Når ofre mistenkeliggjøres og drittsekker går fri

Hvis det er slik Amnesty International anslår, går det hvert år flere tusen drittsekker fri. Hva gjør vi med det?

Publisert:

2016 vil for mange bli husket som året hvor Donald Trump seiret over Hillary Clinton og ble valgt til president i USA. Det som derimot har gjort sterkest inntrykk på meg er ikke den amerikanske valgkampen, men historien om 21 år gamle Andrea Voll Voldum fra Lærdal som opplevde å bli dopet ned og gjengvoldtatt av tre menn, men der gjerningsmennene tidligere i år ble frikjent i retten. Vi har et rettssystem der tvilen skal komme den tiltalte til gode. Det er et ufravikelig prinsipp.

Men det er ikke tvil om at denne saken kan ha fått andre ofre til å føle det nytteløst å ta vold og overgrep til retten.

Det virker som mange vegrer seg for å si noe høyt i frykt for å bli dømt av andre eller å ikke bli tatt på alvor av rettssystemet.

Kripos skriver i en rapport at det er store mørketall når det kommer til voldtekt. Flertallet av voldtektene når aldri rettsalene, og får dermed ingen konsekvenser. Og av de som faktisk blir henlagt, blir rundt 80 prosent henlagt. Hvorfor er det egentlig slik?

Amnesty International antar at mellom 8000 og 16.000 kvinner i Norge blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt. Hvert eneste år. I tillegg kommer overgrep mot gutter og menn. Dette tilsier at det er fryktelig mange som lever med traumer, psykiske problemer, frykt og stress.

Jeg opplever at voldtekt nærmest er et tabubelagt tema. Det virker som mange vegrer seg for å si noe høyt i frykt for å bli dømt av andre eller å ikke bli tatt på alvor av rettssystemet. Utfallet av rettsaken der Andreas gjerningsmenn ble frikjent, fikk det til å koke over hos mange. Hvis Andrea ikke ble tatt på alvor, hvem vil da bli tatt på alvor? I likhet med Andrea opplever mange ofre å bli mistenkeliggjort og lagt skyld på, og dette fører til at en stor andel av voldtektene aldri anmeldes og rapporteres.

Underrapportering av voldtekter fører igjen til at det ikke blir satt i gang tiltak for å få bukt med det egentlige problemet. Vold og voldtekter er med andre ord en ond sirkel som aldri tar slutt, med mindre problemet løftes frem, ofre tør å stå frem og blir tatt på alvor, slik at flere velger å anmelde og rapportere dersom de havner i samme situasjon.

Nøkkelen er med andre ord åpenhet, bare slik kan holdninger endres både i befolkningen, blant beslutningstakere og i rettssalen.

En rapport utført av Kripos fra 2015 viser at festrelaterte voldtekter utgjorde hele 39 prosent av alle voldtekter i 2015. Fyll, bråk og vold går dessverre ofte hånd i hånd, men er det så lettvint å si at fylla har skylda? Jeg mener at nettopp dette er et holdningsproblem. Et nei er et nei, uansett hvordan man vrir og vender på det. Å være overstadig beruset er ingen unnskyldning til å oppføre seg som en drittsekk og drite i normal folkeskikk.

Jeg er en person som gjerne vil tro godt om andre mennesker, og jeg tar ofte meg selv i å tenke at ”det skjer uansett ikke meg..”.  Vi må dessverre innse at selv om vi lever i 2016 hvor ytringsfrihet og likestilling står sterkere enn noen gang, er det ikke alle som har lært å ta et nei for et nei.

Å gå alene rundt i byen en lørdagskveld er faktisk noe som mange jenter opplever som utrygt. Burde ikke dette få oss til å reagere og stille spørsmål ved hvilke tiltak og forholdsregler som må tas, for å forhindre at enda flere unge blir utsatt for vold?

By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune har nylig kommet med et forslag som skal være med å forhindre ulovlig adferd og dermed sikre trygghet og trivsel i sentrum. Dette er et bra tiltak som politikerne bør vedta. Forslaget går blant annet ut på å belyse alle sentrumsparkene, samt legge flere arrangement og aktiviteter til parkene. Om dette er tiltak som faktisk vil gjøre det tryggere å ferdes i sentrum på kveldstid vil vise seg, men det er iallfall et skritt i riktig retning. Det skal ikke være slik at tusenvis av jenter og kvinner må håndtere dette alene i frykt for å bli forhåndsdømt eller feilstemplet. Å miste kontroll over sin egen kropp oppleves for mange som ekstremt vondt.

Jeg mener det er på tide at myndighetene tar vold og voldtekt på alvor og griper fatt i problemet, og ikke venter til skaden allerede har skjedd. Da vil det nemlig være for sent.