Sørnett

Konfirmasjontallene i endring

Kirkeverge i Kristiansand; Hans Erik Ruud

Kirkeverge i Kristiansand; Hans Erik Ruud

Både tallene for konfirmanter og medlemmer generelt synker blant kirken i Kristiansand.

Publisert:

Kirkeverge i Kristiansand tar lett på at tallene synker. Det er en enkel forklaring bak, mener han.

- I 2016 hadde vi 543,  det er en nedgang med 31 færre fra 2015. Forklaring på det er at det noen ganger er større kull, så konfirmant-tallene holder seg ganske stabilt.

Men et sted som så stor nedgang er Tveit. Der  gikk nesten alle til frikirken(evangelisk lutherske frikirke)

- De har akkurat samme teologi, men er litt mer konservativ. De ville ikke være bundet av staten, forteller Hans Erik Ruud.

Ikke lenger lov å sende ut brev

Det er ikke lenger lov til å sende direkte forespørsler og brev til ungdommer som skal konfirmeres lenger.

-Vi har tilgang til medlemsregister, så vi kan sende til dem, de lokale menighetene deler ut nyhetsblad til husstandene, sier kirkevergen i Kristiansand.

 Organisasjonssekretær i Humanetisk forbund Kristiansand, Vibeke Lauritzen mener det er i deres favør.

-  Det er jo kirken som mister konfirmanter, ikke vi.

Tallene viser at 17,4 prosent av norske ungdommer konfirmeres borgerlig.

Organissasjonsekretær Vibeke Lauritzen er spent for årets antall som vil konfirmere seg borgelig, med tanke på den nye regelen: - Vi er veldig spente på årets tall.

Nye metoder

For å lokke til seg konfirmanter må nye metoder brukes, mener Vibeke.

Organisasjonssekretær i Humanetisk forbund i Kristiansand; Vibeke Lauritzen

Organisasjonssekretær i Humanetisk forbund i Kristiansand; Vibeke Lauritzen

- Vi må satse mer på annonser og sosiale medier. Vi må ta i bruk facebook, og lage plakater og invitere til infomøter.

 

Les også: Medlemstallene synker etter homofilt ekteskap