Sørnett

Kristiansandere strømmer til for å hjelpe flyktninger

Over to tusen møtte frem da RWTA og Redd Barna arrangerte loppemarked i helga. FOTO: Maja Mendoza/Redd Barna

Over to tusen møtte frem da RWTA og Redd Barna arrangerte loppemarked i helga. FOTO: Maja Mendoza/Redd Barna

- Vi synes det er fantastisk at så mange ønsker å bidra, forteller Frida Hansen Apelseth fra Røde Kors.

Publisert:

- Vi har informasjonsmøter cirka hver fjortende dag for nye frivillige flyktningguider, og det er 30-40 deltakere hver gang. Det er en stor økning, forteller Frida Hansen Apelseth, koordinator for flerkultur-aktiviteter i Vest-Agder Røde Kors.

Mange av de frivillige ønsker å bli flyktningguider. Det er en aktivitet bygget på en kobling mellom en frivillig guide og en flyktning. Disse blir koblet sammen basert på likhet i kjønn, alder, livssituasjon og interesser.

[img133160_2RS]

- Hensikten med flyktningguidene er at man kan bidra til at flyktningen blir tatt godt imot i lokalsamfunnet, at personen får øvd på norsk, og man bidrar til nettverksbygging. Dette er nyttige verktøy for våre nye landsmenn og kan bety mye for den som får guide, sier Apelseth.

- Fantastisk

UDI anslår 23.000 asylsøkere til Norge i år og 33.000 i 2016. Statsminister Erna Solberg mener at flyktningene vil koste staten 40 til 50 milliarder kroner de neste fem årene. En slik situasjon er helt ny for landet, og vil kreve innsats fra flere enn det offisielle mottaksapparatet.

I Kristiansand har Røde Kors, i tillegg til flyktningguider, også en internasjonal kvinnegruppe, norsktrening, leksehjelp, aktivitetsgruppe og nødovernatting.

- Spesielt når det kommer til våre flerkultur-aktiviteter har vi opplevd økning den siste tiden. Det er fantastisk at så mange melder seg, synes Frida Apelseth.

Trenger flere menn

Språk nevnes ofte som en nøkkelfaktor for å integrere flyktninger. Dette er også det Apelseth peker på som den største utfordringen for de nyankomne.

- Det kan være krevende å lære seg det norske språket, og praktisering av et nytt språk er kjempeviktig. Mange ønsker å bli enda bedre i norsk, og å bli kjent med flere nordmenn, sier Røde Kors-koordinatoren.

På tross av stor økning i frivillige er fremdeles menn en mangelvare hos hjelpeorganisasjonen.

- Vi vil svært gjerne få flere menn som for eksempel flyktningguider, slik at enda flere mannlige flyktninger kan få tilbud om en guide.

[img133160_3RS]

Kurser over hundre frivillige

Røde Kors er ikke de eneste som har merket kristiansandernes voksende ønske om å hjelpe. Nystartede Refugees Welcome to Agder opplever også en stor pågang av frivillige. I disse dager går over hundre personer på kurs for å være klare til å bidra.

- Vi kurser oss for å bli bedre forberedt på flyktningestrømmen som kommer, sier leder i Refugees Welcome to Agder (RWTA), Monica Strandmyr.

Hun forklarer at RWTA nå har en kjernegruppe av 17 frivillige som planlegger prosjekter og aktiviteter. I tillegg har de en frivillighetsbank på over hundre frivillige. Alle jobber helt gratis.

- For egen del jobbet jeg ti timer dagen i begynnelsen, mens jeg nå ligger på rundt 20 timer i uken, forteller Strandmyr, som selv er en av initiativtakerne til gruppen.

[img133160_4LM]

Har etablert praksisplasser

RWTA ble startet tidligere i år som en reaksjon på den pågående flyktningekrisen. De har planlagt en rekke tiltak for å lette på integreringsprosessen for de nyankomne.

- Vi skal ha norskopplæring, språkcafé, barselgruppe, turgruppe, klatregruppe og mye annet, forteller Strandmyr.

RWTA har allerede etablert praksisplasser, der åtte-ti flyktninger fra mottaksskolen i Songdalen kommer to dager i uken på "basen" i Industrigata på Lund.

- De jobber med oss med vanlige gjøremål, og er en stor ressurs. Det går mye i språktrening, så vi prøver å bruke mest mulig norsk, sier Strandmyr.

[img133160_5RS]

Samarbeider på tvers

Redd Barna samlet i helgen inn over 110.000 kroner på loppemarked og auksjon i samarbeid med RWTA til inntekt for barn på flukt. De skryter av samarbeidet.

- Vi retter en stor takk til RTWA for innsats, frivillige, koordinering og lokaler. Vi vil gjerne samarbeide mer med de fremover, sier Maja Martinez, regionskonsulent for Redd Barna region sør.

Frida Hansen Apelseth i Røde Kors ønsker velkommen til alle positive initiativ.

- Norges Røde Kors er i kontakt med flere av lokalavdelingene til Refugees Welcome to Norway. Det engasjementet som blant annet RWTA viser er kjempe flott.