Sørnett

Velger bort russetiden

Pappa Emil Riis Jacobsen (44) og Live Jacobsen (19).
 Foto: Thelma Louise Jensen

Pappa Emil Riis Jacobsen (44) og Live Jacobsen (19). Foto: Thelma Louise Jensen

Publisert:

Sist oppdatert: 23.05.2024 kl 22:02

Live, 19, velger å ikke ta del av den tradisjonelle russefeiringen, noe far Emil stiller seg positivt til. Begge er enig i at det er for stort press blandt russen, derfor tar Live avstand.

Nøkkelord