Sørnett

Kulturstrategi 2013-2023

Utkast til ny strategiplan ble i går lagt frem under et åpent høringsmøte på Haandverkeren.

Publisert:

Kulturdirektør Stein Thore Sorthes åpnet debatten denne kvelden med å presentere de viktigste punktene i strategiplanen - som skal være klar til å vedtas i bystyret i februar. De fremlagte punktene i planen høstet positive ord fra både panel og publikum, men et ønske om konkretisering av tiltakene ble ytret.

- Jeg er svært fornøyd med denne planen, og positiv til den. Jeg synes det virker som om vi har blitt hørt, men jeg savner en konkretisering av planene, sa paneldeltaker og leder av Kunsthallen, Cecilie Nissen.

Av paneldeltakerne var det Laura Brøvig Vallenes (scenekunst/NSF Sør) som fikk mest støtte. Hun har den siste tiden jobbet for drømmen om et eget kompetansesenter for scenekunst her i byen, og dette ønsker hun å bruke gamle Agder Teater til.

Høring i seks uker

Kulturstrategien som nå er ute for offentlig høring ble lagt frem i et revidert utkast 5. oktober. Høringen vil pågå i perioden 5. oktober til 16. november.

Bakgrunnen for en ny kulturstrategi er å vise hva kulturpolitikken i kommunen vil fokusere på de neste ti årene. I arbeidet med denne strategien har tilbakemeldinger fra kulturlivet hatt en sentral plass. Kulturdirektøren og fem kulturrådgivere har jobbet med en kort, konsis og tydelig prioritert strategi for årene fremover.

Debattpanelet

Trond Arntzen (litteratur / scenekunst / film) Cecilie Nissen (visuell kunst / leder av Kunsthallen) Jon Gotteberg (musikk m.m. / avd.leder Kultur, SiA) Laura Brøvig Vallenes (scenekunst / NSF Sør) Randi Haukom (leder Kulturstyret) Kristian Landmark (film / scenekunst).