Sørnett

La ned påstand om 9 år med forvaring

Rettsaken er nå avsluttet. Aktor la ned påstand om 9 års fengsel med forvaring, mens tiltaltes advokat vil ha fullstendig frifinnelse.

Publisert:

aktor og bistandsadvokat

Bildet: Aktor Beate Rullestad Jansen og den fornærmedes bistandsadvokat Sigurd Klomsæt. Foto: Eskil Olsen
I dag ble rettsaken  mot den 21 år gamle mannen fra Vennesla avsluttet. Mannen er siktet for forsøk på overlagt drap på en 40 år gammel mann fra Lillesand.

Aktor Beate Rullestad Jansen la ned påstand om 9 års fengsel med forvaring og en minstetid på 6 år. Av disse inngår de 288 dagene 21-åringen allerede har sittet i varetekt. Hun la til grunn at tiltalte tidligere har blitt dømt fem ganger, hvorav fire er for legemsbeskadigelse og forstyrrelser på offentlig ro og orden. Det er i flere av disse dommene lagt vekt på at tiltalte ikke har vist tegn til anger.

- Tiltalte har vist et fast forbrytersk sinnelag, og han mangler fullstendig respekt for lov og orden, sa hun i retten.

Fornærmedes bistandsadvokat, Sigurd Klomsæt, støttet aktor sitt forslag om forvaring.

- Her velger jeg å prosedere mot det min klient mener, sa Klomsæt.

Han la i tillegg ned påstand om erstatning til sin klient. Han vil at erstatningen skal være økonomisk følbar for tiltalte.

Både 21-åringen og hans forsvarer reagerte imidlertid mot aktors påstand.

- Jeg ble litt satt ut. Påstanden var veldig streng, uttalte tiltalte.

Hans forsvarer la vekt på at tvilen alltid bør komme tiltalte til gode, og hevder at det ikke finnes håndfaste bevis for at 21-åringen er skyldig. Han kom med påstand om fullstendig frifinnelse for sin klient.

Dommen vil avgjøres mandag 7. februar, og bli forkynt for tiltalte dagen etter.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand