Sørnett

Liten vekst for Vest-Agder fylkeskommune

Illustrasjonsbilde: Flickr.com

Illustrasjonsbilde: Flickr.com

Vest-Agder fylkeskommune ligger an til å få 3,8% mer i frie inntekter. Landsgjennomsnittet ligger på 4,5%.

Publisert:

Vest-Agder fylkeskommune ligger an til å få en nominell økning i de frie inntektene, som er de ikke-øremerkede midlene, på 3,8%. Det er 0,7 prosentpoeng under landsgjennomsnittet på 4,5%.