Sørnett

ME- konferanse på Sørlandet

En ME-konferanse som arrangeres i mars skal forbedre ME-pasientens møte med det offentlige

Publisert:

-  Det er viktig at ME pasientene blir tatt godt i mot og får god oppfølging, sier Hege Kilander Høiberg

Det har de siste årene ikke vært arrangert lignende fagkonferanser kun om denne diagnosen på Sørlandet. Sørlandets Rehabiliteringssenter har gått sammen med Sørlandet Sykehuset HF å arrangere konferansen. Kilander Høiberg har selv ME-syke pasienter og er lege ved indremedisinsk og revmatologisk avdeling på Sørlandet sykehus HF.

-  Det er et økende fokus fra regjeringen og hele landet. Denne konferansen tror jeg vil gi mer vind i seglene for Sørlandet i møte med ME – syke pasienter, sier Høiberg.

Konferansen er fra 15 til 16 mars og er beregnet for fagpersoner som er i kontakt med ME pasienter slik at de bedre kan hjelpe pasientene videre.

-  Det er for at helsepersonell kan gi pasientene bedre hjelp, sier Høiberg.

Informasjon om forskning som pågår rundt hvilke behandlinger som finnes vil også inngå i programmet.

-  Det finnes fortsatt ikke noen dokumentert behandling for ME-syke pasienter, men det finnes fortsatt måter å møte dem som hjelper dem, sier hun.

Sørlandets rehabiliteringssenter og Sørlandet Sykehus HF synes også det er naturlig å inkludere alle de som jobber med pasientgruppen. Det betyr at konferansen er beregnet for fagpersoner fra kommune- og spesialisthelsetjenesten og vil primært være beregnet på leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og andre fagpersoner for eksempel forskere og ansatte ved NAV, skolehelsetjenesten og andre som jobber med denne pasientgruppa.

Konferansen er regional og vil inkludere helsetjenesten på Sørlandet. Likevel vil kompetansedyktige personer fra hele landet delta med seminarer og forelesninger.