Sørnett

Javel klager etter inndratt skjenkebevilling

Puben Javel i Kristiansand mistet skjenkebevilling forrige mandag. Puben hadde klagefrist frem til 21. januar, og har nå klaget på inndragningen, som skulle vare i fire uker.

Publisert:

Kommunen har lagt til grunn at en overstadig beruset kvinne var i lokalene natt til søndag 3. oktober 2010. Det fremgår videre at denne kvinnen fikk fortsette å drikke alkohol, og at det tok lang tid før det ble satt i gang verk for å bortvise henne. Hun fikk også lov til å komme inn igjen kort tid etter at hun ble bortvist.

Javel Pub er ikke enig i dette, og mener blant annet at kvinnen ikke var en “alminnelig” gjest da hun fikk lov å komme inn for andre gang. Da skulle hun nemlig bare på toalettet, og i tillegg var hun under oppsyn.

Puben har mistet skjenkebevilgning tidligere, senest i desember 2009. Puben klaget også da, men til ingen nytte.

Sørnett har ikke lyktes med å komme i kontakt med pubens ledelse.

#skjenkebevillingVis flere