Sørnett

Økt tillit til politiet

Bildet er hentet fra politiets undersøkelse og viser hva innbyggerne svarte til hvor stor tillit de har til politiet i Agder. Foto: Agder Politidistrikt

Bildet er hentet fra politiets undersøkelse og viser hva innbyggerne svarte til hvor stor tillit de har til politiet i Agder. Foto: Agder Politidistrikt

Politiets innbyggerundersøkelse for 2019 viser en tydelig økning i tilliten til politiet hos innbyggerne i hele Norge. Tilliten til politiet i Agder er svært god, men befolkningen er mest bekymret for nettsvindel.

Publisert:

Undersøkelsen kartlegger og beskriver holdninger til politiet, oppfatninger på ulike virksomheter, trygget i samfunnet og bekymring for kriminalitet. Den viser til at politiet har fått økt tillit av befolkningen. På landsbasis har 79 prosent sagt at de har svært eller ganske stor tillit til politiet, en økning med 2 prosent fra 2018.

Politimester i Agder politidistrikt Kristen Lindeberg opplyser om at de opplever en positiv trend ved at flere sier at de har større tillit til politiet.

i 2019 etablerte politiet i Agder en nattpatrulje for øke sikkerheten blant befolkningen på sosiale medier, noe som har ført til økt og forbedret dialog med politiet. Undersøkelsen viser til at innbyggerne føler seg tryggest i Møre og Romsdal, Finnmark, Agder og Vest politidistrikt.

Sammenlignet med undersøkelsen for 2018, er befolkningen mest bekymret for å bli utsatt for svindel og bedrageri på nett, i tillegg til at dette er politiets svakeste punkt for håndtering en kriminalitet enn andre hendelser.

- Vi vet at mye av kriminaliteten flytter seg til internett, så tilbakemeldinger på dette blir tatt på alvor. I 2020 vil vi forsterke bemanningen og jobbe for å bli enda bedre til å forebygge og etterforske kriminalitet på internett, samt fortsette å bygge kompetanse på dette feltet, sier Lindberg til Agder politidistrikt.

Denne type undersøkelsen blitt utført med gjevne mellom av politiet siden 2004.