Sørnett

ØVELSE ØVELSE ØVELSE. Gasslekasje på Glencore i Kristiansand. Nødetatene ankommet stedet.

Publisert:

Vi har enda ikke fått melding om hva slags gass som nå lekker ut fra Glencore, men ifølge Nikkelverk.no kan det dreie seg om et utslipp av Hydrogensulfid (H2S-gass).

Gassen lukter råtne egg og merkes i lave konsentrasjoner. Gassen er meget giftig ved innånding og er tyngre enn luft. Faren vil være størst i havneområdet vest og syd for bedriften. Gassen vil ikke være synlig og forholdsreglene nevnt under bør følges.

HVA GJØR DU VED GIFTIG RØYK ELLER GASSUTSLIPP?


  • Forlat området med gass eller brannrøyk.

  • Søk tilflukt i nærmeste hus dersom det er vanskelig å forlate området.

  • Lukk dører, vinduer og ventiler. Skru av ventilasjonsanlegg. Bevar roen – pass særlig på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer.