Sørnett

ØVELSE ØVELSE ØVELSE. Gasslekasje på Glencore i Kristiansand. Nødetatene ankommet stedet.

Publisert:

Vi har enda ikke fått melding om hva slags gass som nå lekker ut fra Glencore, men ifølge Nikkelverk.no kan det dreie seg om et utslipp av Hydrogensulfid (H2S-gass).

Gassen lukter råtne egg og merkes i lave konsentrasjoner. Gassen er meget giftig ved innånding og er tyngre enn luft. Faren vil være størst i havneområdet vest og syd for bedriften. Gassen vil ikke være synlig og forholdsreglene nevnt under bør følges.

HVA GJØR DU VED GIFTIG RØYK ELLER GASSUTSLIPP?


  • Forlat området med gass eller brannrøyk.

  • Søk tilflukt i nærmeste hus dersom det er vanskelig å forlate området.

  • Lukk dører, vinduer og ventiler. Skru av ventilasjonsanlegg. Bevar roen – pass særlig på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer.

Magasin Vis flere

Høyere matvarepriser endrer forbrukeradferden
Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Tour the food arrangert i Kristiansand i helgen