Sørnett

Pårørende er bekymret for sykehjemsbeboere

Stener Heyerdahls Omsorgsenter er et av stedene der det har vært dødsfall knyttet til korona. Foto: Alexander Pettersen

Stener Heyerdahls Omsorgsenter er et av stedene der det har vært dødsfall knyttet til korona. Foto: Alexander Pettersen

13.mars ble det innført strenge regler for besøk på sykehjemmene for å hindre at beboere ikke skal bli smittet av koronaviruset. Likevel er det mange som mener at man må tilrettelegge for besøk på sykehjem.

Publisert:

- Beboerne er i siste del av livet, og den siste tiden bør være så god som mulig. Da er kontakt med de nærmeste viktig. sier sykehjemsoverlegen i Kristiansand kommune, Kari Beate Johnsen til Sørnett.

Hittil har det vært åtte dødsfall ved tre av sykehjemmene i kommunen som følge av koronaviruset. Dette har ført til at de pårørende til sykehjemsbeboerne har uttrykt bekymring for at smitte skal komme inn i sykehjemmet der deres familie bor. Johnsen legger til at det ikke bare er sykehjemsbeboerne som er bekymret.

- Det har vært en bekymring for oss som jobber der også. Vi vet at sykehjemsbeboerne, på grunn av høy alder og ofte mange andre sykdommer, har høy risiko for å bli alvorlig syk og også dø av Covid-19.

Flere dødsfall på sykehjem

I en rapport som ble lagt ut at Folkehelseinstituttet, så har det vært flest dødsfall blant eldre som er i en alder av 80-89 år , og hvor mesteparten av dem er menn. I tillegg viser den også at de fleste av dødsfallene har vært på annen helseinstitusjoner enn på sykehus.

Svært trygge

[img208644_2RM]

Ifølge en nyhetsartikkel som ble publisert 20. mai på Kristiansand kommunes sine nettsider, så forteller kommuneoverlege Dagfinn Haar at sykehjemmene nå er svært trygge for nye beboere som kommer til sykehjemmene, og at grunnen til dette er at tiltakene har vært effektive og det har vært lite smitte i samfunnet

Haar legger også til at han håper at folk forstår at risikoen  for å bli smittet på sykehjemmene ikke er like ille som det den har vært.