Sørnett

Reduksjon i anmeldte seksuallovbrudd

Antallet anmeldelser på seksuallovbrudd i Agder har minket siden 2018, men saksbehandlingstiden har økt.

Publisert:

I 2018 ble det registret 426 seksuallovbrudd, mens i 2019 sank det til 389, det er en reduksjon på 8,7%. Men selv om mengden saker har gått ned, har saksbehandlingstid økt, dette er grunnet en prioritering av eldre saker.

Seksuallovbrudd er delt inn i tre kategorier, antallet anmeldte voldtekter, seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 og seksuell omgang med barn 14-16 år. Den største nedgangen har oppstått i saker som omhandler seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år. Her har det gått ned med 39%, fra 64 til 39 saker.

Men for det er ikke bare positive endringer, – Saksbehandlingstiden på voldtektssaker er et godt stykke unna målkravet på 130 dager. Vi har lenge vært bekymret for dette saksområdet. Det er en sakstype som står øverst på prioriteringslisten vår, I høst satte vi i gang et internt prosjekt for å få ned bunkene med gamle saker. Et eget team er etablert, der en gruppe jobber systematisk med å redusere eldre, alvorlige sedelighetssaker, sier politimester Kirsten Lindeberg

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand