Sørnett

Sjødin håper på gjenopptakelse

Siv Hallgren leder for gjenopptakelseskommisjonen. (pressebilde)

Siv Hallgren leder for gjenopptakelseskommisjonen. (pressebilde)

Gjenopptakelseskommisjonen fatter ikke en beslutning om Baneheia-saken i løpet av denne uken. 

Publisert:

Kommisjonen skulle komme med en beslutning før jul, men ble utsatt til 22-23.januar 2020. Nå har kommisjonen utsatt avgjørelsen enda en gang.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8). Kristiansen har nektet straffeskyld og dette er sjette gang kommisjonen behandler en gjenopptagelse fra han.

-det er positivt at saken blir utsatt, forteller Arvid Sjødin.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin sier at han syns det er positivt at saken blir utsatt ettersom det kan tilsi at kommisjonen er uenige og de trenger mer tid til å fatte en beslutning. Viggo Kristiansen og Arvid Sjødin har tidligere prøvd å få saken gjenopptatt, men de har da fått avslag ganske fort. Derfor er Sjødin positiv denne gangen.

-Vi ser på saken i sin helhet og går grundig gjennom hvert bevis og diskuterer, opplyser Siv Hallgren i et intervju til Sørnett.

Det vil derfor ta kommisjonen lengre tid til å gjennomgå alle nye bevis som er blitt lagt frem. Leder for gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren sier at det er vanskelig å vite når de kommer med en beslutning, men at når de er ferdig er de ferdig.

 

 

De nye funnene i saken gjelder blant annet DNA-beviset og telefon-beviset. Det er gjort forskninger på DNA-beviset av Susan Pope som sies å være blant Europas fremste forskere på DNA. Det sies at DNA-beviset som ble funnet på åstedet kunne knyttes til Viggo Kristiansen men også 54,6 prosent av alle menn i Norge. Dette er blant et av de bevisene Sjødin mener kan være sentralt for å gjenoppta saken.

Neste møte er satt 17.-19.mars.