Sørnett

Start mottar 22 sponsormillioner

Selv med dårlige tilskuertall og uten suksess i Europa kommer eliteserieklubbene til å sette ny sponsorrekord i år.

Publisert:

For mens billettinntektene har vist en nedadgående trend de siste par årene, peker pilen i motsatt retning på sponsorsiden. I år kommer klubbene til å ta inn ca. 635 sponsormillioner - 50 millioner mer enn fjorårets eliteserieklubber gjorde.


- Jeg er ikke overrasket. De 16 eliteserieklubbene er fortsatt blant de 30 mest attraktive sponsorobjektene i norsk idrett, sier daglig leder Vegard Arntsen i analyseselskapet Sponsor Insight til fvn.no.

Banker støtter
Lokale kraftselskaper og bankvesenet leder an som de største og mest trofaste støttespillerne. 10 av eliteseriens 16 klubber kommer i år til å spille med en banklogo på brystet.

- Dette er ingen almisser fra vår side. Vi er opptatt av at lokale fotballklubber skal gjøre det bra, men det ligger en forretningsmessig vurdering bak sponsingen, understreker viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest til fvn.no.

Pengene har effekt
Han peker på fire områder der pengene har effekt: Sponsingen bidrar til økt kjennskap til banken, sponsingen gir en regional forankring, den brukes i kundepleie og den er viktig i den interne kulturbyggingen.

- Det er vel anvendte penger sammenlignet med alternativ markedsføring, mener han. For mange lokale sponsorer er det heller ikke mange alternativer, påpeker Vegard Arntsen i Sponsor Insight. Han tror at det er mulig å øke sponsorinntektene enda mer, dersom klubbene jobber på riktig måte.


- En av årsakene til at der ligger et større potensial, er at eliteserieklubbene er de mest aktuelle sponsoralternativene for lokale bedrifter, mener han.