Sørnett

Startet protestgruppe på Facebook mot økt flytrafikk

Gullknapp flyplass. Foto: Oddvar Haslemo.

Gullknapp flyplass. Foto: Oddvar Haslemo.

Med en mulig firedobling av flytrafikk på Gullknapp flyplass i Froland kommune vil både mennesker og friluftsområder bli rammet av støyplager. Dette er Oddvar Haslemo (56) og 300 andre frolendinger i mot.

Publisert:

"Arendal lufthavn Gullknapp a/s har søkt om endring av konsesjon for driften av flyplassen. Dette går på å øke antall flybevegelser fra 8000 pr år til 35000 pr år." står det på Facebookgruppen "NEI til økt flytrafikk på Gullknapp flyplass", administrert av Oddvar Haslemo (56).

Startet flyskole for å hindre pilotmangel

Flyplassen blir i dag hovedsakelig brukt til skoleflyvning. I konsensjonssknaden legges det opp til at ca. 30 000 av de 35 000 det blir søkt om, skal være i skoleregi. OSM Aviation AS er et norsk bemanningsselskap som leverer tjenester til luftfartssektoren. I følge finansavisen.no har OSM Aviation over 1600 piloter på lønningslisten, og de har nylig startet en flyskole på Gullknapp, dette for å hindre pilotmangel.

- Stort engasjement

Haslemo er blant dem som vil legge merke til om det blir økt flytrafikk på Gullknapp flyplass i Froland. Med frist til å sende inn sine egne innspill 15. mai, håper han at så mange som mulig gjør dette.

[img208859_2LM]

- Det er stort engasjement i motstanden av dette, men de fleste har resignert og tenker at løpet er kjørt. For et par uker siden opprettet jeg facebooksiden «Nei til økt flytrafikk på Gullknapp» som etter et par uker nådde over 300 medlemmer, sier Haslemo.

I innspillet til høringen skriver Haslemo "jeg ønsker at konsesjonssøknaden ikke blir vedtatt, men om den blir det, så er det viktig for oss at tidspunktene for flyginger begrenses mest mulig til dagtid, og at det ikke er tillatt med flyginger i helgene." Foreløpig søkes det om at flyplassen også får utvidet åpningstidene: man-fre klokken 07.00-21.00, lørdag klokken 08.00-18.00 og søndager klokken 13.00-18.00. Haslemo understreker at det er viktig for dem at helligdagsfreden overholdes på lik linje med plenklipping osv. og at flyskolen må gå over til el-fly fortest mulig.

- Et valg som tas for framtida

15. mai var siste frist for å sende inn innspill til høringen. Haslemo forteller at han vet om mange som har sendt inn egne innspill, og håper at deler av dette blir tatt hensyn til. Han er spent på resultatet, og sier at uansett så er dette er valg som tas for framtida.