Sørnett

Statsbudsjettet 2013

Se hva Vest-Agder får i statsbudsjettet .

Publisert:


 •  UiA får penger til 160 flere studieplasser. Regjeringen foreslår å bevilge 14,1 millioner kroner til Universitetet i Agder for å videreføre, og trappe opp med nye kull. Regjeringen foreslår å bevilge 12,1 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole. Regjeringen foreslår å bevilge 14,6 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen.


 • Kilden får 7,5 millioner kroner mer.
  - En gledens dag for Vest-Agder, sier administrerende direktør Bentein Baardsson
  Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 64 millioner kroner til Kilden Teater- og konserthus.


 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sørlandets kunstmuseum med 0,5 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til markering av grunnlovsjubileet.


 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 7,89 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet fra kunnskaps- og kulturdepartementet. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid.
  - Tilskuddet er selvfølgelig bra for oss, men det er ikke noe økning fra det vi har fått tidligere. Det gir oss muligheten til å opprettholde driften, men gir oss ingen muligheter til å satse ytterligere, sier informasjonsansvarlig i Stiftelsen Arkivet Stein Christian Salvesen.


 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 34,7 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vest-Agder deltar.


 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Agder med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

Les mer om vei her.
Les mer om Statsbudsjettet her.